אאא

בשעות הלילה המאוחרות, של ליל אמש (שני), בסמוך לשעה 04:00 לפנות בוקר הופיע במפתיע בהיכל ישיבת פוניבז' המקובל רבי יעקב עדס 

לאחר שערך בחדר השיעורים הצמוד להיכל הישיבה תיקון ותפילה נרגשת, הוא פנה לכמה מהבחורים שהיו בהיכל הישיבה באותה שעה, וביקש שיביאו בדחיפות את הספר חידושי הגר"ח בסטנסיל, לאחר שהובא לו הספר שקד על תלמודו כחצי שעה ופלפל בדברי הגר"ח מבריסק.

לבחורים שתהו על פשר הביקור הסביר הגר"י עדס, כי עקב האסונות הרבים התוכפים את הציבור החרדי ובעקבות ההשתלטות של הרפורמים על מתחם הכותל המערבי וההכרה בהם, העצה היחידה להינצל מכל הגזירות והאסונות היא חיזוק בעיון התורה, ומאחר וישיבת פוניבז' היא הסמל והדוגמא כבר למעלה משבעים שנים לעמל התורה ועיונה, הטריח את עצמו להיכל הישיבה בשעת לפנות בוקר בכדי לעמול בעיון התורה בספר חידושי הגר"ח שהוא ספר היסוד לעיון התורה ועמלה.