אאא

"הפלס", בטאון "הפלג הירושלמי", תוקף את צה"ל ומאשים כי חיילות נשלחו לריכוזים החרדים במטרה לפנות לבני ישיבות.

העיתון מדווח כי בימים האחרונים נודע כי בחסות 'תקופת ההסתגלות' ממשיך הצבא בצעדים תקדימיים וחמורים במיוחד, בהם שיגור חיילות לריכוזים החרדיים כדי לפנות באופן ישיר לבני ישיבות ולהודיעם כי הם מועמדים לגיוס בקרוב.

"החיילות הופיעו בשכונות חרדיות והגיעו לבתי משפחותיהם של בני הישיבות, ובמקרה חמור במיוחד אף הופיעו בישיבה קדושה באיזור המרכז, על אף מחאות צוות הרבנים בישיבה", נטען ב"הפלס". "בתגובה מדהימה בחומרתה של הצבא, כפי שנמסרה ע"י דובר צה"ל, נאמר כי מינהל הגיוס החליט לשבץ את בני הישיבות בבסיס טירונות מיוחד המיועד ל"אוכלוסייה חלשה"; החיילות נשלחו כחלק מהסגל הפיקודי של הבסיס ובכוונת הצבא להמשיך ולשלוח את החיילות לריכוזים החרדיים ולבתיהם של בני הישיבות".

העיתון מצטט עדויות שונות שקיבל וכותב כי "בעבר ניסה הצבא לשלוח חוליות של משטרה צבאית, 'לוכדי עריקים', לבתי בני הישיבות הללו, בנסיון לעוצרם ולהטילם לבתי כלא צבאיים. הדבר נתקל בהתנגדות נחושה ובעצרות הזדהות המוניות של עולם התורה שניצב בתוקף מאחורי בני הישיבות וקרא להפסיק את ההתנכלות השלטונית, מתוך הכרזה ברורה ונחרצת כי איש לא יוכל לשבור את רוחם של בני התורה ולהניאם מדרכם העקרונית".

"לאחרונה החל הצבא בנוהל חדש, חמור ומקומם, כשהוא משגר חיילות לריכוזים החרדיים כדי לפנות באופן ישיר לבני הישיבות ולהודיעם כי הם מועמדים לגיוס בקרוב. ביקורים אלה נתקלו במחאה נמרצת של המשפחות החרדיות שהודיעו כי מלבד עצם ההתנגדות לכל שיתוף פעולה עם המגמות של חוקי ויעדי הגיוס, הן מביעות שאט נפש מהנסיון של הצבא לפגוע באווירת הקדושה של הריכוזים התורתיים באמצעות התנהלות של פריצות וחוסר צניעות בצורה מופגנת", נכתב בעיתון.

העתיון מדווח כי השבוע הגיעו חיילות לתוך ישיבה כדי לקרוא לאחד התלמידים ולהעמידו בפני עובדה שכביכול נחשב כ"חייל מן המניין" ולשכנעו כי עליו להשלים עם העובדה שהוחלט לגייסו. "החיילות הגיעו לישיבה גדולה באיזור המרכז המיועדת עבור בני תורה ספרדיים. הן הודיעו כי יש לקרוא לבחור מסויים שנבחר ע"י הצבא כמועמד לגיוס בפועל. מדברי רבנים בישיבה עולה שמדובר בבחור שבתחילה ניסה הצבא לערער על הגדרתו כבן ישיבה ובהמשך נמסר כי הוסדר מעמדו כבן ישיבה.

"החיילות שנכנסו לתוך מתחם הישיבה טענו כי עליהן לשוחח עם הבחור מכיוון שלטענתן בוטל מעמדו כבן ישיבה, ועל כן נחשב בעיני הצבא כ"חייל" אשר "נמצא תחת פיקודן" בבסיס בו הינו אמור לשרת. הנהלת הישיבה הודיעה להן מיידית כי הבחור הינו בן ישיבה לכל דבר ואינו מועמד פוטנציאלי לגיוס בשום פנים ואופן, אך החיילות התעקשו ואמרו שהן רוצות לשוחח עמו ולשמוע את הדברים מהבחור עצמו".

העיתון מצטט רבנים ועסקנים התוקפים בחריפות את התופעה ומודיעים כי ייצאו נגדה במלחמת חורמה.