אאא

בישיבת פתיחה חגיגית של פורום "משפט והלכה" של לשכת עורכי הדין בישראל במעמד הרב הראשי לישראל הגרי"ד לאו שליט"א, יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל עו"ד אפי נוה וראשי הפורום עוה"ד יוסף ויצמן ומנחם מושקוביץ הוקמה לראשונה וועדה שתעסוק בכל התחומים הקשורים לנושאי הלכה ומשפט בישראל.

פורום "משפט והלכה" הוקם בעידודו ובברכתו של יו"ר לשכת עוה"ד אפי נוה ביוזמתם של עו"ד יוסף ויצמן ומנחם מושקוביץ על מנת לשמש כגוף מקצועי רב תחומי בלשכת עורכי הדין, מוביל ויוזם, העוסק ומשפיע בתחומי משפט והלכה באופן ישמי ומעשי בסוגיות שעל סדר היום הלאומי וצופי פני העתיד הנוגעים בתחומי משפט והלכה.

ליו"ר פורום "הלכה ומשפט" מונו כאמור עו"ד יוסי ויצמן המשנה ליו"ר לשכת עוה"ד ועו"ד מנחם מושקוביץ סגן יו"ר לשכת עוה"ד. בפורום השתתפו עשרות עורכי דין חרדיים ודתיים מובילים בתחום המשפט וההלכה מכל רחבי הארץ. בישיבת הפתיחה של הוועדה נשאו דברים הרב הראשי לישראל הגרי"ד לאו שליטא, עו"ד אפי נווה יו"ר לשכת עורכי הדין, עו"ד יוסי ויצמן ועו"ד מנחם מושקוביץ יו"ר פורום משפט והלכה.

עו"ד נוה קידם בברכה את גרי"ד לאו שליט"א ואמר כי הוא רואה חשיבות רבה בשיתןף הפעולה בין הרבנות הראשית לבין לשכת עוה"ד, הקמתה של וועדת "משפט והלכה" היא עוד נדבך חשוב שאני רואה בשילובו של הציבור החרדי בפעילותה של לשכת עוה"ד מיום כניסתי לתפקיד, המינוי של עוה"ד יוסף ויצמן ומנחם מושקוביץ לתפקידים בכירים בלשכה הינה הבעת אמון אישית מחד אך הינה גם תפיסת עולם שלי שהציבור החרדי חייב להיות חלק בלתי נפרד מהעשיה בישראל בכלל ובלשכת עוה"ד בפרט. עו"ד נטה ביקש להודות לכל משתתפי הישיבה והבטיח כי תמיד אזנו וליבו יהיו קשובים לצרכים של הציבור החרדי בלשכה.

הגרי"ד לאו שליט"א פתח את דבריו כשהוא מציין שלאחר נאום כזה של יו"ר הלשכה הוא מרגיש שאכן רוח חדשה ומרעננת נושבת בלשכה, הרב ביקש להרחיב על הממשקים הרבים שהוא רואה בין הרבנות הראשית לבין לשכת עוה"ד ועל החשיבות שבשיתוף הפעולה. עוד ציין הרב כי מההיכרות הארוכה שלו עם יו"ר הוועדה עו"ד מנחם מושקוביץ ועו"ד יוסף ויצמן הוא בטוח כי פעילותה של הוועדה תרום רבות לקידום נושאי ההלכה במערכת המשפטית בישראל, הרב ציין כי החוסר הקיים היום במידע בסיסי של נושאים רבים המשיקים בין ההלכה והמשפט גורמים לעיתים לכך ששופטים פונים לספרות משפטית זרה במקום לפנות לספרות המשפטית היהודית שנוהגת על פי ההלכה, לכן הוא רואה חשיבות רבה ביוזמה של הקמת מכון למשפט והלכה כפי שהכריז יו"ר לשכת עוה"ד אפי נוה שבכוונתו להקים לצד הקמת וועדת משפט והלכה.

יו"ר הפורום עו"ד ויצמן ומושקוביץ הודו ליו"ר לשכת עוה"ד אפי נוה על היענותו להקמת הוועדה וציינו כי הם רואים חשיבות רבה בהקמת פורום מסוג זה אשר יתרום רבות לעו"ד הנדרשים לפעול על פי ההלכה ובד בבד על פי חוקי המשפט ונתקלים בשאלות רבות במהלך עבודתם. בין שאר הפעולות של הוועדה היא תתן ייעוץ משפטי והלכתי לעורכי הדין, חוות דעת ויעוץ לוועדות הכנסת בנושאי משפט והלכה ופתרון בעיות ריבית בפרויקטים בעולם העסקים והנדל"ן על פי ההלכה והמשפט. כמו כן, הפורום ייזום ימי עיון בסוגיות בתחומי משפט והלכה וייפתח את סל המשאבים של עורכי הדין בתחום המשפט וההלכה.

עשרות עורכי הדין שבאו לישיבת הפתיחה של וועדת "משפט והלכה" הודו ליוזמי הקמת הוועדה ולייו"ר הלשכה וציינו בפניהם כי אכן מאז הבחירות האחרונות בלשכת עוה"ד מנשבת בין מסדרונות הלשכה רוח חדשה וחיובית במאפשרת גם לעוה"ד הדתיים והחרדים להרגיש שייכים ומחברים וכי הם חשים כי הם מקבלים את התמורה לאגרה אותה הם משלמים כמו כל עו"ד בישראל.