אאא

בשעות הצהריים (חמישי) הגיע ראב"ד "העדה החרדית", הגאון רבי משה שטרנבוך, לניחום אבלים אצל משפחת האברך הרב מרדכי פרנקל היושב שבעה על אשתו מרת חנה פעשא פרנקל ע"ה מאסון האוטובוס בתאונה הקטלנית בקו 402 של 'אגד'.

בדבריו לפני האבלים הביא הגר"מ שטרנבוך מדברי הגר"א על הפסוק "יש נספה בלי משפט" שלפעמים השי"ת לוקח מהעולם נפשות צדיקים בגיל צעיר כדי לעורר את עם ישראל שבכל עת יחיו בתשובה ולא יאמרו שיש זמן לעשות תשובה בזמן הזיקנה.

עוד הוסיף הראב"ד על הנוסח המקובל לומר: "המקום ינחם אותך בתוך שאר אבלי ציון", שיש מקרים ואסונות נוראים שקשה לנחם ואנו אומרים שרק הקב"ה יכול לנחם את האבל על האסון הפרטי שלו בתוך האסון הגדול של חורבן ירושלים.

הבעל השכול הזכיר את העניין של "וידום אהרון" ושאל את הגר"מ שטרנבוך האם הוא צריך "לא להצטער" על האבידה? הראב"ד השיב לו: "חלילה" והוסיף כי וודאי שחובה עליו להתאבל ולהצטער על אשתו ע"ה וכל העניין של 'וידום' זהו לא להרהר אחר מידותיו של הקב"ה.

הבעל הוסיף ושאל: "זה פשוט אצל כל יהודי, מה הדרגה הגבוהה בזה?". והשיב לו הראב"ד: "נו, אשריך. ניכר שאתה בעל דרגה".