אאא

בבד"צ העדה החרדית יוצאים במכתב חריף כנגד ההכרה בכותל הרפורמי במסגרת הפשרה שהושגה ועברה בהחלטת ממשלה.

חברי בית הדין פרסמו היום (חמישי) מכתב בו הם כותבים: "רעדה אחזתנו מן השמועה כי באה שמקציבים מקום לכופרים ורפורמים סמוך ממש למקום קודש הקדשים למרכז לעג וקלס לדת ישראל ותורתינו הק' ומנהגי דור ודור".

"לא תקום ולא תהיה! וחובה על כל יהודי ברחבי תבל להודיע כי המקום אינו שלהם למסור, ולא ננוח ולא נשקוט עד שיסירו התועבה הזאת מקרבינו. ואנו קוראים לכל הרבנים ומנהיגי ישראל למחות על כבוד השי"ת, ובע"ה נעשה ונצליח".

"ועוד נוסף על זה שנותנים להם תוקף בהכשרת גיורי הרפורמים, וכבר משנות דור הוקיעו אותם מכלל ישראל ואסרו להכנס וק"ו שלא להתפלל בבתי כנסות שלהם, ושלא להכיר בהם כלל וכלל כחלק מכלל ישראל".

אמש, התקיים מושב בית דין של העדה החרדית בו הוחלט לצאת במאבק חריף כנגד מתן ההכרה לרפורמים בנושאי דת ויהדות.