אאא

אסון קו 402 ממשיך לזעזע את הציבור החרדי ואלפים פוקדים את בתי האבלים היושבים שבעה על הרוגי התאונה הקשה.

הערב (חמישי) שוגר לאברך מוטי פרנקל, בן הרבי מבוטושאן שאיבד את רעייתו חנה פעשא ע"ה בתאונה הקשה, מכתב ניחומים על ידי חבר מועצת גדולי התורה ורבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק הגאון רבי יצחק זילברשטיין, אליו הצטרף גם מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי.

מרדכי פרנקל יוצא מבית החולים להלווית אשתו (המייל האדום)

תוכן המכתב

"ז' אד''ר תשע''ו,

אב הרחמים והנחמות יעריף אגלי נוחם למשפחת הרב הצדיק רבי מרדכי פרנקל שליט''א, בן האדמו''ר מבוטושאן על הלקח האשה הרעיה הרבנית חנה ע''ה"

"אם בארזים נפלה שלהבת מה יאמרו אזובי קיר. השי''ת מקבל קרבנות אשי ישראל וגדוליו. והרבנית חנה ע''ה נבחרה לשמש קרבן ציבור של אשי ישראל. אין מי שיוכל להביע תנחומים על האסון הנורא פרט לאבינו שבשמים שהוא מרגיש כאבינו והוא אבי יתומים ודיין אלמנות והוא אשר ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

"והרבנית חנה האשה החשובה תבקש רחמים על משפחתה ובעלה שינוחמו. הכואב וחותם בצער רב ובלב שבור, יצחק זילברשטיין. ג"א מצטרף חיים קנייבסקי".