אאא

בישיבת רחמסטריווקא משגרים איום חריף לבחורים - "מי שלא ישמור על סדרי הישיבה יעוף בסוף הזמן": במכתב שנתלה על לוח המודעות בישיבה של החסידות לקראת סוף זמן חורף, הוזהרו הבחורים לשמור על סדרי הלימוד. 

"החובה על כל בחור בישיבה כולל כל השיעורים להיות כאן בכל הסדרים וגם בשבתות תמידין כסדרן ומוספים כהלכתם ולקיים את כל תקנות הישיבה במלואם. כל אלו שמחסרים בעבר ובהווה יודיעו להם בסוף הזמן על סיום היותם בישיבה הקדושה".

"ואם יש מקומות שאי אפשר להירשם מחודש ניסן, עליהם להירשם מעכשיו ולאחר זמן ולא עלינו תהיה תלונתם כי אם על עצמם" הוסיפו בישיבה.

"סדרי הישיבה כוללים את כל הסדרים שנקבעו, כולל זמן שינה בליל שישי ומוצאי שבת קודש ולסדר יום השישי ומוצאי השבת, ותלמידים שיש להם מיטה בפנימיה גם ההשתתפות במלואם בסדרי התפילות והסעודות בשבת קודש".