אאא

הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר, הוציא לאור חוברת חדשה שעוסקת במחלוקת מתי קוראים את המגילה בשכונת רמות בירושלים.

כבר בשנה שעברה התעוררה המחלוקת, הגר"ש עמאר פסק שתושבי רמות יקראו בי"ד, ומנגד הרב הראשי הראשון לציון הגר"י יוסף פסק שיקראו בט"ו.

"כיכר השבת" מגיש  את מסקנת ההלכה של הגר"ש עמאר שמסכמת את החוברת שיצאה בימים אלו לאור, ובה גם מביא הרב אלו פתרונות יוכלו למנוע את המחלוקת בהלכה בשכונת רמות. 

פסק ההלכה של הגר"ש עמאר בעניין פורים בשכונת רמות 

הנה כל מעיין ישר, עיניו לנוכח יביטו, שרוב מנין ורוב בנין של הפוסקים גדולי הדור שלפנינו וגדולי דורנו, כולם סוברים שלפי כל הנתונים בשטח, עדיין יש שטחים גדולים רקים הרבה מעבר לקמ"א אמה ושליש, וזאת מלבד מערכת כבישים ענקית שעדיין לא נמצא להם פיתרון, והמעיין יראה שלפי כל זה ההלכה ברורה ופשוטה, שדין שכונת רמות ככל ערי הפרזות שזמנם למקרא מגילה וכל מצוות פורים, הוא ביום י"ד אדר, ומהיות טוב יהדרו לקרא גם ביום ט"ו באדר בלא ברכה, וזאת למודעי כי רבנים גדולים וחשובים מאד, מתוך שכונות רמות ומחוצה לה כתבו פסקים וחלקם אמרו לי בע"פ, שפשוט בעיניהם שאין לזוז מפסקו של גאון ישראל מרן הראש"ל בעל יביע אומר זללה"ה וזיע"א. ובעה"י אשוב להרחיב ולהוסיף מדברותיהם לחזק עוד את הדברים האמורים.

                     להורדת החוברת המלאה לחצו כאן

ובעצם גם החולקים מודים הם שבמצב הקיים, הזמן של פורים ברמות הוא ביום י"ד, ואשר על כן טרחו על הקמת בורגנים, וחשבו שבזה תשתנה ההלכה, אך אחר בדיקת הענין הדק היטב, העליתי שאין בזה כדי לשנות מאומה, וכמבואר בפנים באר היטב.

והדרך היחידה לשנות המצב (וכבר כתבתי לעיריה בזה), היא שיעשו טיילת שתוסיף חן ויופי לשכונה, ותהיה פעילה בכל ימות השנה, ובכל שבעים אמה יוקם מבנה של קבע, הראוי לדירת בני אדם עם השירותים הדרושים, וגם שישמש לשומרים ולעובדים שישתמשו וגם ילונו בו, ואחרי שיבטיחו את זה, ניתנה ראש לפיתרון בעיית הכבישים, ולה' הישועה.

וזה דבר ההלכה למעשה: בשכונות רמות, והר חומה, והר שמואל, וכן בעיר מבשרת ציון, בכל אלה פורים ביום י"ד אדר לכל דבר, כדין כל ערי הפרזות. וטוב להחמיר לקרא מגילה גם בט"ו באדר בלי ברכה, וכן יקיימו שאר מצוות פורים גם ביום ט"ו, מלבד על הנסים שלא יאמרוה מחשש הפסק.

ואשוב על דבר פשוט שגם המתעקשים על דעתם, הרי זה ברור ופשוט, שמכלל ספק לא יצאנו, ופשוט וברור שבמקום ספק יש לקרא המגילה ביום י"ד  באדר, כרוב העולם, ויוצאים ידי חובתם בי"ד גם לחולקים, שלרוב הפוסקים גם בן כרך שקרא בי"ד יצא, ואלו שקוראים בט"ו מלבד שיש ספק גדול מאד אם קיימו מצות פורים בכלל, ויש ספק ברכה לבטלה רח"ל, ואיך יקחו על ראשם אחריות כזאת, ומה גם שלרוב הפוסקים זמנה ביום י"ד בלי ספק".