אאא

הרב הראשי נידה ואוניברסיטת בר אילן נענתה: במהלך סוף השבוע האחרון סוערות הרשתות החברתיות בעקבות החלטת הרכב ביה"ד הגדול בראשות הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו והדיינים הרב אהרן כץ והרב אליעזר איגרא להכריז נידוי כלפי רב וד"ר לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטת תל אביב שמעגן את אשתו שנים רבות.

ביום שישי, העלו גורמים הקשורים לעגונה פוסט בפייסבוק שכלל את תמונת הבעל המעגן וכתב הנידוי של בית הדין. בכתב הנידוי כתבו הדיינים בראשות הרב לאו כי, "על כל איש ואשה מישראל וכל הנלווים להם שלא לשאת ולתת עמו, הן במסחר הן בכל משא ומתן של ממון". בהמשך מוסיפים הדיינים איסורים נוספים ובהם איסור על הציבור שלא לשאול בשלומו ושלא לחלוק לו כבוד.

"לא להאכילו ולהשקותו ושלא להושיבו בבית הכנסת וכ"ש שלא להעלותו לתורה ושלא לאפשר לו לעבור לפני התיבה עד אשר יחזור בו מקשיות ערפו וישמע לקול מורים וייתן גט כריתות לאשתו". גורמים המעורים בהתנהלות בתי הדין מסרו כי הדיינים "חתמו על כתב הנידוי בלב כבד אך ככל הנראה לא נותרה להם ברירה לאחר שהם ניסו צעדים לסייע לפתרון המקרה שלא הועילו".

במהלך סוף השבוע, עם פרסום המקרה, החלה סערה ברשתות החברתית סביב ה"שיימינג" בחסות הרבנות וההחלטה לנדות את האיש. החלטת הדיינים בראשות הרה"ר קיבלה תמיכה גדולה מהגולשים שהפעילו לחץ גדול על אוניברסיטת בר אילן להרחיקו משורותיה.

הערב הודיעה אוניברסיטת בר אילן בדף הפייסבוק שלה כי המרצה אכן הורחק משורות האוניברסיטה וכי "כיום אין לאוניברסיטה בר אילן שום קשר עמו".

לפי ההערכות, עיקר הלחץ יופנה כעת כלפי אוניברסיטת תל אביב, שידועה כאוניברסיטה הדוגלת בזכויות הנשים והציפייה היא שגם היא תודיע שהיא מרחיקה אותו משורותיה.