(צילום: אביר סולטן - פלאש90)
אאא

כ"ק האדמו"ר מקאליב, התייחס בימים האחרונים, לניסיונות המעצר של מנהיג קהילת שובו בנים הרב אליעזר ברלנד, והזהיר מפני פגיעה בו. 

בהקלטה בלעדית שהגיעה לידי "כיכר השבת" נשמע האדמו"ר מקאליב אומר: "מי שנוגע אפילו שערה אחת באדם הצדיק הזה לסוף יקבל ירחם ה'... הרב ברלנד אדם צדיק ואני יכול להעיד הכרתי אותו ראיתי אותו אדם ישר". 

האדמו"ר מקאליב מוסיף ואומר כי לא רק האירגונים היהודיים שעוסקים בזה צריכים לדאוג לרב ברלנד, "אבל אני מבקש אפילו מאותם שהם נגד הדת הם צריכים לדעת אם הם יעזרו להוציא לאור את רבי אליעזר בן עטיא אז יש להם זכות של עולם הבא". 

עוד אומר האדמו"ר כי "ואני מבקש שבכל התלמודי תורה צריכים בסיעתא דשמיא כל אחד על מקומו שיגידו פרק תהילים אחד עם הילדים כדי להציל את האדם היקר הזה שרבים צריכים לו , אשרי חלקו מי שיעזור יראה נחת בכל החיים שלו". 

(ההקלטה באדיבות קו המידע שובו בנים 025875777).