אאא

בעקבות הבג"ץ: לאחר שבית המשפט העליון קבע כי על המועצות הדתיות לאפשר לרפורמים להטביל מתגיירים במקוואות, רבה של באר שבע, הגאון רבי יהודה דרעי - שהעתירה כוונה לעירו - מודיע כי אין בכוונתו לחדש את החוזה עם משרד ראש הממשלה ולא לאפשר טבילת מתגיירים מכל הזרמים.

בפתח מכתבו שיועד לקראת הדיון במועצת הרבנות הראשית מדגיש הגר"י דרעי שאכן המקוואות המופעלות על ידי המועצה הדתית מתוקצבות על ידי כספי ציבור. הוא מדגיש כי המקוואות ברחבי העיר פתוחים לציבור במשך השעות הקבועות מראש ובתשלום הנקבע וכי כל יהודי יכול להגיע לטבול.

אך עם זאת, לדבריו, מקווה אחד בעיר פועל גם בשעות מיוחדות עבור הגיורים הממלכתיים וזאת בעקבות חוזה שנחתם בין לשכת ראש הממשלה למועצה הדתית, חוזה שאמור להסתיים בעוד מספר חודשים.

רבה של באר שבע מצהיר כי אין בכוונתו לחדש את החוזה עם משרד רוה"מ זאת מכיוון שהחלטת בג"ץ מחייבת אותו לאפשר לכל המתגיירים, בכל בתי הדין הפרטיים, לאו דווקא רפורמים, לטבול במקוואות בעיר.

למעשה בכך נחלץ הגר"י דרעי מהחובה לאפשר לרפורמים לטבול במקוואות של המועצה הדתית בבאר שבע.

במכתבו כותב הרב דרעי: "הואל ופסיקה זו מחייבת אותנו לאפשר שוויון לכל עשרות בתי הדין מכל הזרמים הקיימים ברחבי הארץ, וכאמור אין בידינו להיענות למתן שירות גורף מעין זה, לכן נאלץ להודיע למערך הגיור שאין בכוונתנו לחדש את חוזה ההתקשרות בינינו ועם סיום החוזר לא נאפשר 'טקסי גיור' במקוואות הטהרה שע"י הרבנות הראשית והמועצה הדתית".

לפני כשבוע וחצי, הורה בית המשפט העליון למשרד הדתות לאפשר למתגיירים רפורמים לטבול במקוואות עם "בית דין" רפורמי ובכך קיבל בית המשפט את ערעור התנועות הרפורמיות בישראל שעתרו נגד משרד הדתות והמועצה הדתית בבאר שבע.

השופטים, ג'ובראן, רובינשטיין והנשיאה נאור, כתבו בין היתר כי "הערעור מתקבל איפוא במובן זה שהמשיבים 1 ו-2 יאפשרו למתגיירים מטעם המערערות לטבול במקוה ציבורי בבאר-שבע, לרבות נוכחות בית-דין מטעמן במהלך הטבילה".

עוד נכתב בפסק הדין כי "מטבע הדברים, על פיתרון דומה להימצא במקוואות ברשויות אחרות בהן מתאפשרת טבילת מתגיירים. כל אחת מן המשיבות תשלם הוצאות המערערות ושכר טרחה כולל בסך 12,000 ש"ח".