אאא

בימים אלו מפרסמים בהנהלת קהילת סקווירא בארה"ב את התקנות השנתיות בנוגע למועד בו תלמידי הישיבה ובנות הסמינר של החסידות יכולים להתחיל לשמוע "שידוכים".

על פי הוראת האדמו"ר, בכדי שלא יווצר מצב של ביטול תורה ובחורי הישיבה ובנות הסמינר יעסקו כל היום בנושא, הרי שיש לקבוע זמן מסויים בו ניתן "לשמוע שידוכים". 

התקנון קובע כי בחורי שיעור ב' בישיבה גדולה ותלמידות מכיתה י"ב בסמינר יכולים להתארס החל מאיסרו חג פסח בשנה זו, כאשר התקנה קובעת כי אין להתחיל לשמוע שידוכים לפני איסרו חג ויש 'לגמור' את השידוך כבר באותו סוף שבוע.

בדף התקנות נכתב כי הדבר מסייע הן לריכוז בלימוד של הצעירים הנמצאים בשלב השידוכים והן לתקופת הזמן הקצרה יחסית בין האירוסין לחתונה. 

(סריקה)
(סריקה)
הגדלה

בנוסף מתייחסות הוראות התקנון גם לעניין המגורים בעיירה סקווירא. בשל העובדה שרבים מהמתחתנים מבקשים לקבוע את מקום מגוריהם בקרייה החסידית בצילו של המנהיג הרוחני, נוצר ביקוש העולה על ההיצע ועל כן הנהלת הקהילה מתערבת בנושא. 

על פי התקנון, באם הורי שני הצדדים מתגוררים בעיירה, הרי שלזוג גם מתאפשר להתגורר בה לצמיתות באופן קבוע. באם רק אחד מהצדדים, הורי אחד מבני הזוג מתגוררים בסקווירא הרי שניתן לבני הזוג להתגורר בעיירה למשך שנתיים ולאחר מכן לעבור למקום אחר. באם הורי שני בני הזוג מתגוררים במקום אחר הרי שאין לזוג להתגורר בסקווירא אלא באחד משני המקומות לצד ההורים.