אאא

בהיכל ישיבת 'עץ חיים' באבוב בבני ברק נערכה הערב עצרת מספד לבחור אהרן מרדכי כהן ז"ל, מבחירי הישיבה שנהרג באסון האוטובוס בקו 402.

הנואם המרכזי היה המשפיע רבי אלימלך בידרמן שקרא לבני הישיבה להתחזק לזכותו ולעילוי נשמתו של מוטי ז"ל.

צילום: בעריש פילמר