אאא

זקן האדמו"רים איננו: אבל כבד שורר בכל שדרות הציבור החרדי בארץ ובעולם, עם הסתלקותו של זקן האדמו"רים כ"ק האדמו"ר מערלוי זצ"ל. מועצת חכמי התורה בנשיאות ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן ותנועת ש"ס מפרסמים הודעת אבל, בה הם מספרים על הקשר בין האדמו"ר למרן פוסק הדור הגאון רבינו עובדיה יוסף זצ"ל. 

בהודעת האבל נכתב כי מועצת חכמי התורה, תנועת ש"ס ויו"ר התנועה אריה דרעי, "מבכים מרה את הסתלקותו לגנזי מרומים של זקן האדמו"רים כ"ק האדמו"ר מערלוי זצוק"ל, חבר מועצת גדולי התורה, שהשיב הבוקר את נשמתו הטהורה ליוצרה.

"כ"ק האדמו"ר זצוק"ל אשר נודע בקדושתו וגאונותו בתורה, הקים את קהילת ערלוי המעטירה לאחר השואה והנהיג את קהילתו כאב רחום זה עשרות בשנים.

"האדמו"ר זצוק״ל היה בידידות עזה ועמוקה עם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, שנמשכה עשרות בשנים, והיו ביניהם עשרות חילופי מכתבים בדברי תורה והלכה מתוך ביטויי הערכה וכבוד. כך למשל, בספרו ‘יביע אומר’ כותב עליו מרן "ידיד נפשי אוהבך בלב ובנפש ציס"ע (צדיק יסוד עולם)".

בש"ס מוסיפים כי "ביקורו האחרון של כ"ק אדמו"ר מערלוי זצוק"ל אצל מרן זצוק"ל היה בניחום אבלים לבנו של מרן, רבי יעקב זצ"ל. בכניסתו קם מרן לכבודו מלוא קומתו, וביקש את סליחתו על שהטריח את עצמו לבא אליו. באותה פגישה הזכיר לו מרן על תשובה בספרו ‘יביע אומר’ ח”ב בשאלה הלכתית שהפנה אליו האדמו״ר מלפני חמישים שנה.

"תנועת ש"ס אבלה יחד עם כל בית ישראל על האבדן הגדול לעולם התורה והחסידות. ומן השמים ננוחם וה' ירפא את שבר עמו אמן כן יהי רצון".