אאא

במהלך ה'שבעה' על פטירתו של הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל, כאשר זקן האדמו"רים, כ"ק האדמו"ר מערלוי הגיע לנחם את מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף, נרשם רגע מיוחד.

היה זה כאשר פוסק הדור קם לכבודו של האדמו"ר למרות שהדבר היה כרוך עבורו במאמצים רבים, מה שהעיד על הקשר ההדוק בין השניים.

בהודעת האבל של מועצת חכמי התורה ותנועת ש"ס, הבוקר, נאמר כי "האדמו"ר זצוק"ל היה בידידות עזה ועמוקה עם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, שנמשכה עשרות בשנים, והיו ביניהם עשרות חילופי מכתבים בדברי תורה והלכה מתוך ביטויי הערכה וכבוד. כך למשל, בספרו 'יביע אומר' כותב עליו מרן 'ידיד נפשי אוהבך בלב ובנפש ציס"ע (צדיק יסוד עולם)'".

(צילום: כיכר השבת)

בש"ס ציינו גם כי "ביקורו האחרון של כ"ק אדמו"ר מערלוי זצוק"ל אצל מרן זצוק"ל היה בניחום אבלים לבנו של מרן, רבי יעקב זצ"ל. בכניסתו קם מרן לכבודו מלוא קומתו, וביקש את סליחתו על שהטריח את עצמו לבא אליו. באותה פגישה הזכיר לו מרן על תשובה בספרו 'יביע אומר' ח"ב בשאלה הלכתית שהפנה אליו האדמו"ר מלפני חמישים שנה".