אאא

שיעור האבטלה בינואר עמד על 5.1%, ללא שינוי מהחודש הקודם. כך פרסמה היום (ב') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זהו עוד חודש חזק לשוק העבודה הישראלי, שאף תיקן מגמה של ירידה קלה בשיעור המשתתפים בכוח העבודה מאז אמצע השנה שעברה. הלמ"ס אף עדכנה למטה את נתוני האבטלה של דצמבר, שבתחילה עמדו על 5.2%. סך הכל מספר המובטלים בינואר עמד על 201 אלף איש.

שיעור המשתתפים בכוח העובדה (עובדים ומחפשי עבודה באופן פעיל ביחס לקבוצת האנשים בגיל העבודה) עלה בינואר ל-64.4%, עלייה של 0.3% לעומת דצמבר. בקבוצת גילאי העבודה העיקריים, 64-25, עלה אחוז המשתתפים בכוח העבודה ב-0.2% ל-79.9%.

נתונים אלו של הלמ"ס ממשיכים לתאר את שוק העבודה הישראלי כחזק ויציב מאוד, דווקא על רקע נתונים ראשוניים שעשויים להעיד על האטה מסויימת, כמו ירידה של 0.3% במשרות בתעשייה בשנה שעברה, ירידה של שמונה חודשים מאמצע השנה שעברה במספר המשרות הפנויות במגזר הפרטי ועוד. דרך אפשרית אחת להסביר את זה היא בגידול במספר המשרות במגזר הציבורי הרחב, כלומר במשרות של אספקת שירותים למגזר הציבורי בלבד, כמו הפעלת מעונות יום, אוניברסיטאות ועוד. למרות זאת, שיעור האבטלה עצמו הוא הפרמטר העיקרי לבחינת מצב המשק, ומכאן שהיציבות בינואר מחזקת את ההחלטה הצפויה של בנק ישראל מאוחר יותר היום להשאיר את הריבית במשק על כנה.