אאא

ביום שאחרי הסתלקותו של זקן האדמו"רים כ"ק האדמו"ר מערלוי זצ"ל לגנזי מרומים מקדישים כצפוי היומונים החרדים את השערים לצד כתבות נרחבות לפטירה ולמסע ההלוויה זאת לצד דברי מספד ואבל.

בעיתון "המודיע", העמוד הראשון כולו מתייחס לשבר הנורא. בכותרת הראשית נכתב: "כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי זצוקללה"ה". בכותרת המשנה מציין העיתון כי "המונים בראשות מרנן ורבנן גדולי ומאורי ישראל השתתפו במסע ההלוויה להר המנוחות". לצד זאת שורה של מוסדות תורה וחסד מפרסמים מודעות תנחומים.

צפו: מסע הלווית הרבי מערלוי זצ"ל

עיתון "המבשר" בחר בכותרת שונה במקצת: "גלה כבוד מבית חיינו, כ"ק מרן אדמו"ר מערלוי - איננו". העיתון מציין את ה"בכי והיגון בקרב כל בית ישראל בעלותו בסערה השמיימה של שריד אחרון לדור דעה ממשיך דרכו ומנחיל מורשתו של מרן החתם סופר זצ"ל וחבר נשיאות מועצת גדולי התורה".

עיתון "יתד נאמן" מקדיש אף הוא את כותרתו הראשית להסתלקות: "כ"ק האדמו"ר מערלוי רבי יוחנן סופר זצוק"ל", תוך ציון העובדה כי מדובר בזקן האדמו"רים בדורנו, עמוד ההוראה והעובדה ששילב בהליכותיו את מנהגי הונגריה האשכנזים לצד הליכות עולם החסידות ומנהגיו.