אאא

על רקע פשרת הכותל המערבי וביקור ראשי הקהילה הרפורמית בארץ כמו גם פגישתם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו נמשכת המתקפה החרדית על ההכרה בהם מצד השלטונות.

רבנים וגדולי ישראל חברי מועצת גדולי התורה יוצאים חוצץ נגד הכוונה להכיר באותם תנועות הזויות.

הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז', אומר הבוקר בשיחה לעיתון "יתד נאמן" כי "הרפורמים רוצים להחליף את התורה הקדושה. הם כופרים ממש. מחללים את התורה. אסור לדבר איתם ואסור להתעסק איתם".

"הם גרועים מחילונים", מוסיף ראש ישיבת פוניבז'. "חילוני לא מתערב הוא אומר אני חילוני אבל הרפורמי אומר אני רב. זה זיוף ממש".

"ידענו מראש שזה החורבן של הדור. הם גורמים להתבוללות ותמיד נלחמו בהם, כל המרעין בישין הללו, גם מרן החתם סופר נלחם בהם", הוסיף הגרב"ד.

הגרב"ד פוברסקי מציין את הגר"ח סולוביציק שאמר כאשר נוסדה הציונות כי כל מטרתה היא לעקור את התורה הקדושה ולכן אין פלא שגם ממשיכי דרכם של הציונים ההם גם נפגשים עם הרפורמים עוקרי הדת. "ראש הממשלה בליבו גם היה רוצה להיות כמותם", הוא מוסיף.

גם הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה אומר כי "הסכנה החדשה ישנה המאיימת על האומה הישראלית היא סכנת הכתות הרפורמיות אשר משקיעות מאמצים רבים לקבל הכרה בארץ הקודש כאשר מאחוריהם עומדים גופים בעלי הון אשר מעצימים את השפעתם ומקבלים סיוע מראשי השלטון אשר כורעים ברך לעגל הזהב".

הגר"ד כהן מציין כי "עוד בימי קום המדינה ניסו הרפורמים לקבל אחיזה ולנעוץ טלפיהם ואז כתב נגדם זקני הגר"פ פרנק כי המפלצת הזאת גרועה מכל סוגי החילונים למיניהם כי בפעילותיהם מכניסים אנדלרמוסיה בעולם ומגבירים את כוח הסטרא אחרא".

ראש ישיבת חברון מסיים ואומר כי "בימים אלו כאשר הם מתעוררים שוב לכלותינו חובתינו לעמוד על המשמר בכל כוחינו מול סכנה זו ולהודיע נחרצות לראשי השלטון כי בנפשנו הדבר ונעמוד כחומה בצורה נגדם למען התורה הקדושה ולמען שלמותה של האומה הישראלית".