אאא

מליאת הכנסת דחתה הצהריים (רביעי), בקריאה טרומית את הצעת חוק-יסוד, המבקשת למנוע השתתפות בבחירות בשל היעדר ייצוג נשים ברשימה, הצעה של חברת הכנסת קסניה סבטלובה וקבוצת חברי הכנסת. חוק שמכוון נגד הסיעות החרדיות ש"ס ו'יהדות התורה'. 

בהצעה נכתב: "סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת מגדיר את העילות למניעת השתתפותם של מועמדים ורשימות מועמדים בבחירות לכנסת. בין היתר נקבע כי מנועים מלהשתתף אלו שבמטרותיהם או במעשיהם שוללים במפורש או במשתמע את מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. מוצע לקבוע, כי רשימה של מועמדים שאין בה ייצוג הולם לבני שני המינים יראו אותה כרשימה השוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית".

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "חלקן של נשים בחברה הישראלית הינו 51%, חרף זאת ישנן רשימות לכנסת אשר מדירות נשים מרשימותיהן כך שכלל רשימת המועמדים המוגשת לועדת הבחירות המרכזית אין אפילו אישה אחת. מטרת הצעת חוק זו הוא למנוע את מצב זה, ולהתערב במקום האלמנטרי ביותר בו מוגדרים התנאים לפיהם תימנע השתתפות רשימת מועמדים לבחירות לכנסת, ולמנוע את השתתפותן של רשימות מועמדים ללא כל מועמדות.

"חלקה הדמוקרטי של המדינה, בתוך הצמד המגדיר את אופייה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, אמור, כמובן מאליו, לכוון לכך שתהיה ייצוגיות ראויה בשלטון לכלל הציבור בישראל, ובתיקים רבים המגיעים לערכאות השיפוטיות נטענת טענה זו, אשר איננה מתקבלת בבתי המשפט, שייצוג לנשים בקרב רשימות המועמדים מחייב מכח חוק יסוד: הכנסת, ומבטא את דמוקרטיותה של מדינת ישראל. משום שהטיעון שהייצוג לשני המינים לא מתקבל על-ידי הרשות השופטת מוצע בזאת לכתוב זאת בחקיקת היסוד של מדינת ישראל."

ח"כ סבטלובה אמרה בדיון: "בערב הסעודית יש שיריון של 30 נשים במועצה המחוקקת. באיראן מאפשרים לנשים להתמודד ולהיבחר. זה לא ייאמן שאנחנו במאה 21 נמצאים בבית המחוקקים וצריכים להסביר את החשיבות של השתתפות נשים בהליך הדמוקרטי. מה שאנחנו רוצים זה לתת דריסת רגל לנשים ושיתאפשר להם לרוץ ברשימות".

כאמור ההצעה נדחתה בקריאה טרומית, 16 תמכו ו-42 התנגדו.