אאא

סערת הרפורמים: מועצת חכמי התורה של ש"ס בראשות ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן יוצאת הערב (רביעי) בגילוי דעת: "להתנגד בכל תוקף ולא לאפשר שום הכרה בתנועת הרפורמים". 

בפתיחת מכתבם כותבים חברי המועצת: "שמענו ותרגז בטננו בדבר מה שמבקשים מחריבי הדת לפרוץ פרצות בחומות היהדות, ולנעוץ ציפורניהם ברחבת הכותל המערבי ובמקוואות הטהרה בטקסיהם התפלים, כאשר כל מטרתם להחליש כח התורה, ופיהם דובר חלקלקות ובשם ה' יקראו, ועל כגון דא נאמר 'מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי'".

הרבנים מספרדים כי יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיע להתייעץ אתם בנושא: "והורינו לו לעשות כל שביכולתו ולהפעיל השפעתו להתנגד לדברים בכל תוקף גם בעניין המקוואות וגם בעניין הכותל המערבי, שלא לאפשר שום דריסת רגל של מחריבי הדת התנועות המסוכנות הרפורמים והקונסרבטיבים וכת דילהון במקום הקדוש, וכן לשים עיניו ולבו שלא תהיה בהם שום הכרה רשמית".

רבני ש"ס מגבים את חברי הכנסת: "כולם צייתו להוראותנו בכל העניין והתנגדו להצעות האמורות, וגם נלחמו כפי הוראותנו שלא ייזכר שמם של התנועות הללו בהחלטת הממשלה, ועדיין נלחמים לצמצום הפרצה עד היכן שידם מגעת, יישר כוחם וחילם לאורייתא".

בסיום המכתב מבהירים הרבנים: "הננו בזה לגלות דעתנו דעת תורה, כי פעולות נציגי הציבור בכל העניינים ובפרט בעניינים אלה בתנועה הקדושה תנועת ש"ס, אשר בראשות יו"ר התנועה רבי אריה דרעי שליט"א ועימו יתר נציגי התנועה חברים מקשיבים, הינם נעשים על דעתנו ובשליחותנו, ומי בעל דברים ייגש אלינו".