אאא

חברי מועצת גדולי התורה של תנועת אגודת ישראל התכנסו בשעות אחר הצהריים לדיון חירום בנושאים העומדים על סדר יומו של הציבור החרדי ובעיקר הדאגה מפני ההכרה ברפורמים על רקע פשרת הכותל המערבי ובג"ץ המקוואות. חלק מהדיון הוקדש גם לעצמאות החינוך החרדי והטכנולוגיה.

בישיבה השתתפו האדמו"רים מגור, בעלזא, ויז'ניץ, צאנז, בויאן, סלונים, וביאלה וכן חברי הכנסת של תנועת אגודת ישראל יעקב ליצמן, מאיר פרוש, ישראל אייכלר, מנחם אליעזר מוזס ורב הכותל הרב שמואל רבינוביץ. בנוסח שיפורסם מחר היומונים יוצאים גדולי ישראל בחריפות כנגד ההכרה בתנועה הרפורמית אולם לא מזכירים במפורש את שמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שנפגש עם ראשי הארגונים השבוע.

אולטימטום לנתניהו (ערוץ הכנסת)

"בעזהי"ת, אדר ראשון תשע"ו

קלקלתם כי רבה

בלב כואב ובדאגה עמוקה לעתידו שלימותו ויחודו של עם ישראל, באנו להתריע מפני רעת וסכנת הריפורמים, שמעשיהם והנהגתם – הינם זיוף מוחלט של יסודות הדת והיהדות, וזאת אחר ששוב עלתה בעת האחרונה סכנתם, אם בהחלטה לתת מקום לטקסיהם סמוך לכותל המערבי שריד בית מקדשנו; ואם בהחלטה שמעניקה להם מעמד לענין גיור שהם עושים שלא כהלכה ובניגוד לתורתנו הקד'.

חללים רוחניים הרבה הפילה התנועה הרפורמית בתפוצות ישראל. אברים חיים נגדעו מהאומה הישראלית בעטיים, וידם עוד נטויה, להוסיף ולהרוס ולהדיח יהודים מיהדותם; ולהוליך שולל גויים, כאילו היו ליהודים - וחלילה מלתת להם דריסת-רגל גם כאן בארצנו הקד', ולאפשר להם להרוס ולחבל בכרמים הנטורים של עם ישראל ושלימותו, משום שבנפשנו הדבר.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

כבר הבענו דעתנו, דעת-תורה, כי אלה אשר אינם מאמינים בתורה משמים ועושים אותה פלסתר - אינם יכולים לייצג את המורשת היהודית המסורה לנו מדור לדור. עניני הלכה מסורים אך ורק לפוסקי ההלכה ומורי ההוראה שבכל דור ודור - "וזאת התורה לא תהא מוחלפת". וכל הירא והחרד לדבר ד', לא יתן חלילה ידו עמהם לשום צעד או מהלך.

אשר על כן, כהיום הזה, הננו קוראים בכל תוקף וחומר לכל אשר מסוגל לפעול, לעשות כל אשר בידו להעביר רוע הגזירה. תעל שוועתנו וישמע קול תחנונינו לפני שוכן מרומים להחיש ישע ופדות לעמו ישראל, במהרה בימינו בקרוב.

מועצת גדולי התורה"

מכתב נוסף שמפרסמת המועצת:

בעהשי"ת, אדר ראשון תשע"ו 
 
חוסו נא על נפשותיכם ונפשות בני ביתכם
 
'פגעי הטכנולוגיה' הנקראת מתקדמת, וסכנותיה הרוחניות העצומות; אשר עובדות החיים לימדו ומלמדות, כי רח"ל – הרבה חללים רוחניים הפילה לבאר-שחת; משפחות נהרסו, אנשים צעירים יוצאים לתרבות רעה ואחרים מאבדים חדוות חיים ומתרחקים מגדרי קדושה וטהרה – אינם נותנים מנוח.
 
ועל כן, הננו שבים אל שלומי אמוני ישראל, היראים והחרדים לדבר ד' בקריאה של דרישה ותביעה מחד, ותחנונים מאידך: חוסו על נפשותיכם ועל נפשות בני ביתכם. אל תתנו לשטן המשחית לקרר ולומר ש'אינו כצעקתה'; אל תניחו לו להתלות ב'אמתלאות' של 'הכרח וצורך' וכד' – אלא עמדו על משמרתכם, כי הסכנה מרובה.
 
והננו בלשון הפסוקים, אחר שעמדו ישראל על הר גריזים לברכה, ועל הר עיבל להיפך ממנה: "ראה אנכי נתן לפניכם היום וגו' את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום וגו' אם לא תשמעו" וגו'. המרחיק והגודר את עצמו ואת בני ביתו מ'פגעי הטכנולוגיה', כאשר עוררנו ועפ"י תקנות הרבנים המוסמכים לכך – מביא ברכה על עצמו ועל ביתו בכל תחומי החיים, בריות גופא ונהורא מעליא; וההיפך, רח"ל, למי שמקל ראש ופורץ גדר ומעלים עין מן הסכנה.
 
כלל ישראל עומד בנסיון אדיר, לעת הזו. השטן מרקד לא רק בחוצות ובמקומות המועדים, כי אם בתוך הבתים, ממש; מעיז להגיע אף להיכלי תורה ותפילה – ואין עצה מולו, אלא לזכור כי המקיים מצות ד' והגודר עצמו מן הקלקלה וההשחתה "ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך", והיפך מכך, רח"ל, למי שאינו מכניס עצמו לגדר "והיה אם שמוע תשמע בקול ד' אלוקיך".
 
יהודים יקרים, אפשר לעמוד בנסיון – וכל הפותח פתח כחודה של מחט השי"ת פותח לו כפתחו של אולם. צריך רק רצון ורק יחד, איש את רעהו יעזורו. ובכח הרבים המבקשים להרבות קדושה וטהרה, ובזכות הדבקות בתורה הקד' ובנותן התורה – יושפע שפע רב משמי מעונה, ויתן השי"ת לכל השומעים נחת מכל יוצ"ח אשר ימשיכו לטוות מורשת אבות, חיי אריכי ומזוני רוויחי, שלום ושלוה והשקט ובטח – ויוושעו כולם בדבר ישועה ורחמים.
מועצת גדולי התורה