אאא

אמש (רביעי) לאחר שיעורו היומי של הגאון רבי חיים פרץ ברמן, מראשי ישיבת פוניבז', סיפר לתלמידים ראש הישיבה שפעם בעבר הגיע תורם שביקש לתרום את כל ספרי "אשר לשלמה" שהוציא לאור אביו ראש הישיבה הגרמ"ש ברמן זצ"ל אך התנה את התרומה בכך שהספר יהיה כתוב בכתב מרובע (אותיות רגילות) ולא בכתב רש"י.

הרבנית ברמן, אשת חבר להגאון רבי שלמה, סירבה ולא הסכימה לקבל את התרומה באם הספר יודפס בכתב מרובע.

לאחר מכן עלו למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי על דבר אחותו הרבנית ברמן ע"ה, להיוועץ בגדול הדור האם אכן יש לסרב לקבל תרומה במידה והספר יהיה בכתב מרובע.

מרן הגר"ח קנייבסקי השיב כי הספר הזה מיועד למי שאצלו כתב רש"י זה קרי כמו כתב רגיל, ומי שאצלו הכתב רש"י לא קרי לא בשבילו מיועד הספר ועל כן צודקת הרבנית.