אאא

בערעור שהוגש היום מבקשת אשת ראש הממשלה לבטל את פסק הדין שניתן בעניינו של נפתלי, להורות על השבת התיק לבית הדין האזורי לעבודה ולאפשר לה להביא בפניו ראיות ועדים בכל הקשור לקביעות שנקבעו כנגדה בפסק הדין. לחילופין מבקשת נתניהו לבטל את הקביעות "המופרכות" שנקבעו כנגדה בפסק הדין.

לפי נתניהו, בית הדין האזורי לעבודה טעה הן בדרך ניהול ההליך כשלא נתן לה הזדמנות להתגונן ולא אפשר לה להביא בפניו את עמדתה וראיותיה והן "במסקנות הקשות שהסיק כנגד המערערת בניגוד לראיות שהיו בפניו."

בערעור מצויין כי נתניהו לא הייתה צד לתביעה אלא עדה שנצטוותה על ידי בית הדין להעיד בתצהיר. לפיכך לא יכולה היתה להביא עדים, חיזוקים או ראיות לתמוך בדבריה. למרות זאת, קבע בית הדין שהיא כשלה באי הבאת חיזוקים לעדותה, זאת תוך שבית הדין עצמו הוא שמנע ממנה לחזק את ראיותיה. לשיטת עו"ד כהן, על פי פסיקת בית המשפט העליון, כאשר משתנה מערך הזכויות או מעמדו של אדם שמתקיים בעניינו הליך שהוא אינו צד לו, הוא זכאי לערער בזכות על פסק הדין. לכן לנתניהו יש כאן זכות ערעור מובהקת.

נתניהו מעלה בערעורה שלל טענות כלפי אב הבית לשעבר נפתלי, כמו הטענה כי הטריד מינית עובדת במעון, היותו אדם אלים וכן כי "ניפח" את שעות העסקתו. "קיימות עדויות המעידות", כך נכתב, "על אופיו האלים והפרובוקטיבי של התובע, ובכלל זה ניצול תפקידו כאב בית במעון לצורך קבלת הטבות, התנהגות אלימה כלפי תושבת עירו וניסיון סחיטה באיומים".

לשיטתה, בית הדין לא נתן משקל לעובדה ש"התובע הוא אדם אלים, שסולק מעבודתו הקודמת עקב אלימות פיזית ומילולית וכי הוא הסתיר עובדה זו הן מהמערערת והן מעיני בית הדין".

לשיטתה של נתניהו, פסק הדין קבע שבמעון ראש הממשלה הייתה תחלופה גבוהה של עובדים, אך התעלם מעניינו של כל עובד ועובד, לרבות העובדה שההעסקה הייתה במקרים רבים זמנית מלכתחילה. לטענתה "חלק מהעובדים עזב בגלל אלימותו של התובע עצמו".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

עוד היא מוסיפה כי בניגוד לקביעה בפסק הדין כי היא – שרה נתניהו – מנהלת את מעון ראש הממשלה "הדבר אינו נכון" ו"עומד בסתירה לראיות שבפניו". לגרסתה,מי שמנהל את המעון ואחראי למעון הוא אב הבית.

"בית הדין", כך לפי הערעור, "טעה כשלא נתן כל משקל ראייתי לעשרים מכתבי עובדים שתומכים בעמדת הגברת נתניהו. עמדת בית הדין כי היה על המערערת להביאם לעדות תמוהה. הרי היא לא היתה צד לדיון אלא עדה מכוח צו שיפוטי, ולא היה בכוחה לזמנם לעדות. אילו סבר בית הדין שיש לזמנם לעדות, היה עליו לצוות עליהם להתייצב לעדות, כפי שציווה על המערערת להתייצב ולהעיד (מה גם שהוא דחה בקשה שהגיש התובע לזמנם לעדות). בית הדין החליט בניגוד לדין להתעלם מדברי עדים בתצהיריהם, כיוון שלא חזרו עליהם במהלך חקירתם הנגדית. כאילו זכאים בכלל עדים לחזור על עדותם בתצהיר, במקום לענות על שאלות בחקירה נגדית ע"י הצד השני".

"בית הדין טעה טעויות רבות", נכתב עוד, בהן קבלת טיוטת תצהיר בלתי חתומה של אשת ראש הממשלה כראיה, למרות "שהושגה ע"י התובע בעבירה", התעלמות מרצונה של נתניהו להעיד בעדות ראשית בעל פה ולא בתצהיר, כמקובל לגבי עד המוזמן על ידי בית הדין ועוד. "בית הדין לא איפשר למערערת להגן על עצמה וגרם לעיוות דין, בכך שהתעלם מעדויות חותכות ומפורשות לטובתה וקיבל את עדויות התובע למרות הראיות המפורשות שהעידו שהוא משקר, באופן שזכויותיה של המערערת נפגעו פגיעה קשה ביותר".

עו"ד נאוה פינצ׳וק אלכסנדר המייצגת את מני נפתלי: "לגב' נתניהו אין זכות לערער על פסק דין כיוון שלא היתה נתבעת בתיק. אומנם בית הדין קבע קביעות קשות לגבי ההתנהגות שלה כלפי עובדים במעון ראש הממשלה, ולגבי האמינות שלה כעדה, אבל זכויותיה לא נפגעו. לפני פסק הדין לא היתה לה זכות להתנכל לעובדים במעון ראש הממשלה וגם אחרי פסק הדין אין לה זכות לכך. איש לא שלל מגב' נתניהו להביא עדים להעיד לטובתה – ההיפך הוא הנכון : היא יכלה להביא כל עד כדי לתמוך בגרסה שלה ובפועל העידו עזרא סיידוף, רן ישי, אמנון זכאי ועופרה שמעוני בתמיכה לגרסתה של שרה נתניהו. שרה נשאלה במפורש מדוע לא הביאה את ראש הממשלה להעיד בתמיכה לגרסה שלה, למרות שהיה נוכח במספר ארועים שתוארו בתביעה. על כך היא השיבה שהוא עסוק מדי".