אאא

פרסום ראשון: במכתב ששלח הערב (חמישי) חבר מועצת העיר ירושלים יצחק פינדרוס ועליו חתומים חברי המועצה מטעם יהדות התורה, ש"ס, כמו גם נציג "עץ" חיים אפשטיין וחבר המועצה אריה קינג, דורשים החברים מיו"ר הוועדה המחוזית בירושלים לבטל את הדיון שתוכנן על מנת לאשר את תכנית "מתחם התחנה" עד לדיון מחודש בוועדה המקומית.

במכתב שנועד למנוע את אישור התכנית שתגרום לחילולי שבת בירושלים בוועדה המחוזית, נכתב כי "אנו חברי מליאת הוועדה המקומית בעירייה פונים בזאת ומבקשים שלא לקיים דיון בוועדה המחוזית בראשותך, בטרם יתקיים דיון במליאת הוועדה המקומית בנושא זה, בהתאם לבקשה שהגשנו על פי סעיף 18 ז'. אין מקום לדיון זה בועדה המחוזית בטרם נתנה הוועדה המקומית את דעתה והמלצתה על התוכנית".

"מדובר בתוכנית שיש לה השלכות ציבוריות נרחבות ומרחיקות לכת ביותר בירושלים. לכן קיום דיון בוועדה המחוזית, בטרם נתנו מליאת הוועדה המקומית (שהיא מועצת חברי העיר ירושלים) שהם מייצגי הציבור הנבחרים של ירושלים את דעתם ועמדתם אודות התוכנית תהיה מעשה לא נכון ולא ראוי הן ציבורית והן תכנונית".

חבר המועצה יצחק פינדרוס אומר בשיחה עם כיכר השבת כי אמנם הסיכויים שיו"ר הוועדה המחוזית תקבל את הדברים ותבטל את הדיון קלושים, אך בכוונת כל חברי המועצה החתומים על המכתב להלחם על ביטול התכנית, ובמידת הצורך יוגשו עררים רלוונטים, כאשר מכתב זה יסייע בהליכי הערר.