אאא

ראש ישיבת "חפץ חיים" בבואנוס איירס הגאון רבי שמואל אריה לוין, מרבני ארגנטינה ומראשי רבני "הפלג הירושלמי" נאם השבוע בסעודת "מלווה מלכה" שנערכה באולמי ויז'ניץ בבני ברק ואמר כי "הגיע הזמן לעבור לחו"ל".

"הגיע הזמן שאנחנו צריכים לעזוב לחו"ל, לקחת 10 אלף בחורים לחו"ל, זה לא קשה. אולי שם יהיה לנו סייעתא דשמיא. צריכים לארגן שעשרת אלפים בני תורה יסעו לחו"ל - עם הגדוילים של אמריקה נבנה מקומות תורה איפה שלא רוצים לעקור את התורה. פעם חשבנו שזה חלום. כעת זה מגיע לשעה מעשית!".