אאא

השוחטים החרדים יקבלו יותר: הסכם קיבוצי חדש שנחתם היום (שני) מסדיר לראשונה את תנאי העסקתם של כ-150 עובדי "אגודת זבח" שמעסיקה שוחטי עופות במספר משחטות גדולות בארץ. על פי ההסכם הקיבוצי התקדימי שנחתם, עשרות השוחטים יקבלו העלאה בשכרם ושיפור בתנאי ההעסקה שלהם.

"אגודת זבח" מעסיקה כאמור שוחטי עופות במשחטת עוף טוב בבית שאן, בעוף הגליל בקריית שמונה ובעוף קור בשדרות. לפני כשנה וחצי התאגדו השוחטים בהסתדרות החדשה, ומאז ניהלו הצדדים משא ומתן ממושך להסכם קיבוצי ראשון בחברה.

על פי ההסכם שנחתם ויהיה בתוקף בשנתיים וחצי הקרובים, תקופת הניסיון של העובדים בחברה תעמוד על 12 חודשים, שלאחריהם יוגדר העובד כקבוע. שכר היסוד של השוחטים יעלה ויעמוד על כ-30 שקל לשעה, ובנוסף יקבלו העובדים תוספת תפוקה שגובהה ישתנה בהתאם לוותק, ויגיע עד ל-57 שקל לשעה. שכר המשגיחים יעלה אף הוא וינוע בין 32 ל-40 שקל לשעה.

בהסכם נקבע עוד כי במידה ויושבתו המשחטות שלא כמתוכנן, העובדים יקבלו משכורות. זאת בנוסף לבונוס לו יהיו זכאים המשגיחים 200 שקל לשבוע במידה ולא יעדרו ולא יאחרו לעבודתם. עוד נקבע כי פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח, יקבלו העובדים שי בשווי 700 שקל. אחת לשנתיים העובדים יהיו זכאים לצאת לנופש בבית מלון בארץ, על חשבון החברה, בשווי של כ-1,300 שקל לעובד. בשנה בה לא ייצאו העובדים לנופש, החברה תממן להם ולבני משפחותיהם יום כיף.

בהסכם הקיבוצי הראשון בתחום נקבע גם כי במידה וייחתם הסכם קיבוצי במשחטות אחרות עם תנאים שעדיפים על ההסכם הקיבוצי הנוכחי, יוכלו העובדים לדרוש משא ומתן מחודש להשוואת תנאי ההסכם הקיבוצי להסכם המקביל.