אאא

השבוע התקיימה שמחת החתונה לבנו בכורו של הנגיד הרב אהרן נאה, שנישא לבתו של הרה"ח ר' שמואל אהרן הכהן וואלף. בשמחה השתתפו אדמ"ורים, רבנים, נגידים ואישי ציבור לצד בכירים בממשל ובפוליטיקה האמריקאית.

בסידור קידושין כובד הגרא"י פינקל ראש ישיבת מיר.