אאא

בעיתון "יתד נאמן" מתפרסם הבוקר (שלישי) מכתבם של גדולי ראשי הישיבות אשר בראשית מכתבם מעוררים כי חינוכן הטהור של בנות ישראל הינו אך ורק במוסדות החינוך של "בית יעקב" ומזהירים מפני לימודי האקדמיה.

"נודע למשגב החינוך הטהור של בנות ישראל, שהופקד על ידי גדולי הדור האחרון זצוק"ל ויבלחט"א במוסדות החינוך של 'בית יעקב', ואלו הם המקומות היחידים הראויים לבנות ישראל להתחנך בהם במסורת אמותינו בצניעות ובטהרה. וגם הנצרכות ללימודים לאחר נישואיהם, הקפידו על כך שיהיו רק במסגרות של 'בית יעקב' המתנהלות לאור הדרכתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל זצוק"ל ויבלחט"א", כותבים ראשי הישיבות.

ראשי הישיובת מוסיפים וכותבים כי "ובכל העתים, עמדו על כך בכל התוקף, שלא ייכנסו בנות ישראל למסגרת לימודים שאינה תחת אחריות ופיקוח של גדולי ישראל, ושלא ילכו לרעות בשדות זרים שקלקלתם מרובה, והוא היסוד שעליו הוקמו כל בתי ישראל הכשרים בדורות האחרונים".

בשלב זה מציינים ראשי הישיבות את הניסיונות הגוברים לאחרונה לטשטוש הגבולות ולהחדרת רוח האקדמיה: "לאחרונה עדים אנו לניסיונות גוברים והולכים לטשטוש הגבולות בתחומים אלו, ולהחדרת רוח האקדמיה אל תוך שורותינו, שכל כולה על צורותיה השונות, מערערת את דרך ישראל סבא, ומכנסת רוחות זרות ורעות לתוך בתי ישראל, הנפרצים אל דעות כוזבות ותרבויות רעות המנשבות מבחוץ.

"לצערנו הרב, נתווסדו בשנים האחרונות מוסדות לימוד אקדמיים או קדם אקדמיים בצידוק של הכנה לפרנסה, ומהם אף הקוראים לעצמם בשם 'בית יעקב' באופן מלא או חלקי, ומטעים בכך את הציבור. ובוודאי שכל מקום שמקיים שייכות עם התארים האקדמיים, אינו זכאי להקרא בשם 'בית יעקב', גם לא כתוספת לוואי לשמו, ואינו מתאים לאותן החפצות להקים בתים כשרים על אדני התורה וההלכה".

על כן כותבים ראשי הישיבות "ובזה ראינו לנכון בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א לחדד ולהבהיר לציבור את הוראתם הברורה והוראת גדולי הדור הקודם זצוק"ל,לבל ילכו שולל אחר כל מיני שמועות כזב המטעים את הציבור בתואנות שונות, או בדברי כזב כאילו יש מי שהתירו את הדבר באופן כזה או אחר, וליידע את בני הציבור החרדי, כי מכל מוסדות אלו אין רוח חכמים נוחה מהם, והירא את דבר ד' יניס את רגלו מאותם מקומות שאינן לרוח ישראל סבא, ויונקים את יניקתם מהאקדמיה שכבר נאסרה באיסור חמור ע"י גדולי הדורות עד ימינו אנו".

את מכתבם מסיימים ראשי הישיבות וקודמים "וידוע לנו כי הנהלות הסמינרים של 'בית יעקב' עושים ככל יכלתם בכדי שכל אלו הלומדות במוסדות הראויים, יוכלו למצוא את פרנסתם בהרחבה בדרך היתר, ועושים מאמצים רבים לסייע להם להיות לעזר בהקמת בתים נאמנים לד' ולתורתו במציאת שערי פרנסה בכבוד באופן המותר, ובטוחים אנו כי אכן יזכו בס"ד לראות רוב נחת מהדורות העתידים".

החתומים על המכתב הם הגאון רבי משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקא, הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון, הגאון רבי יגאל רוזן ראש ישיבת אור ישראל, הגאון רבי אביעזר פילץ ראש ישיבת תפרח והגאון רבי שמואל יעקב בורשטיין ראש ישיבת קרית מלך.