אאא

בשבוע האחרון ביקר כ"ק האדמו"ר מבעלזא במעונו של כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים.

האדמו"רים שוחחו בדברי תורה ובענייני השעה, ועל התקשרותו של אביו האדמו"ר החוקי חיים משומרי אמונים זיע"א, אל הרה"ק מהר"א מבעלזא זיע"א.

בין היתר הראה האדמו"ר משומרי אמונים לאדמו"ר מבעלזא את קופסת הטבק של הרה"ק ר' מרדכי מנעשכיז זיע"א, האדמו"ר מבעלזא התבונן בה בהתפעלות והריח ממנה.

לאחר מכן כיבדוהו בפירות ויין, ובירכו האדמו"רים זה לזה, בעת היציאה עצר האדמו"ר מבעלזא להתבונן בהיכל בית המדרש המשופץ, ונפרדו לשלום.