אאא

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי ידוע בחביבות המצוות המיוחדת שלו כמו גם בהקפדתו בעניני ברכות.

במהלך השנים מקפיד מרן שר התורה לברך את כל הברכות כולל אלו הנחשבות לנדירות יחסית ועושה מאמץ מיוחד לחיבוב המצווה.

לאחרונה ביקש מרן הגר"ח לזכות לברך את ברכות השחיטה, לצורך כך הובא לביתו של מרן, השוחט הנודע רבי מיכאל שטיגל, שעמד לצידו כשמרן הגר"ח בירך את הברכות ושחט בעצמו את העופות וכן נהג בנו הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי.

בחג הפורים האחרון הביא הרב יחיאל נדל את העופות זאת כחלק ממשלוח מנות שנוהג אביו להביא בפני מרן שר התורה מידי שנה ואכן השמחה היתה רבה כאשר בסעודת פורים זכו המסובים לאכול מהעופות אותן שחט בעצמו מרן שר התורה.