אאא

לרגל חודש אדר ולקראת ימי בין הזמנים, פרסם הגאון רבי שמואל אוירבך מכתב חיזוק מיוחד המיועד לבני ישיבות, בו הוא קורא להם להתחזק בלימוד התורה ולא ליפול לריפיון בשל אווירת סוף הזמן.

"זעקה גדולה" פותח הגר"ש את מכתבו, "עתה באתי, על דברי תורה באתי, הן עברו הימים הגדולים והנוראים, קבלת התורה מאהבה, ועתה, אמרו חז״ל אין ועתה אלא תשובה, ועתה.. עתה ממש.. לא לדחות כלל ח"ו. נא ונא, אחי היקרים אל נא תרעו.. ״וביטול תורה כנגד כולם".

"אני זועק מרה מעמקי לב, ומעמקי הלב של כל בני הישיבה היקרים, ואם לא עכשיו.. עכשיו.. עכשיו ממש, אימתי? אימתי? אימתי?... אנא ואנא עורו נא והתעוררו נא, להחזיק בכל הכוח בגבורה דקדושה ב״עץ החיים״ אין לנו שיור אלא התורה הזאת.."

"הקץ להפקרות.. וגם מתרפה ממלאכתו חבר הוא וכו׳ חבר הוא לירבעם וכו׳ אשר חטא והחטיא וכו׳, כותלי בית המדרש יוכיחו... והחודש אשר נהפך לתשובה מאהבה, השיבנו אבינו לתורתך.. וכל אחד יתעצם לשקוד בתוה״ק בעוז בבית המדרש בישיבה הקדושה בגבורה דקדושה והקב״ה יטע בלבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו בלבב שלם וכו׳".

"הכותב וחותם ברעדה, ראש הישיבה".