אאא

מליאת הכנסת אישרה הלילה (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות, הקובעת תשלום של 10 אגורות על כל שקית ברשתות השיווק ואי חלוקתן בחינם.

הצעת החוק קובעת כי "תיאסר חלוקה או מכירת שקיות חד פעמיות שעוביין פחות מ-20 מיקרון בידי בעל בית עסק ולאסור על מכירה או חלוקת שקיות שעוביין עולה על 20 מיקרון אלא בתשלום סכום העולה על שיעור ההיטל שישלמו יצרן ויבואן של שקיות בעד כל שקית. סכום ההיטל יעמוד על 10 אגורות".

הצעת החוק גם ביקשה "לחייב בעל עסק לציין בחשבונית לצרכן את מספר השקיות שמכר ואת מחירן, לקיים רישום מפורט ולהגיש דוח רבעוני ושנתי שמפרטים את מספר השקיות שמכר. אי קיום אחת מהוראות אלה דינו קנס של 29 אלף שקלים חדשים או כפל הקנס על תאגיד או עיצום כספי בסכום של 20 אלף שקלים כפל הקנס על תאגיד. קנס ועיצום כספי, ו-20 אחוזים מסכום ההיטל ששולמו יועברו לקרן לשמירת ניקיון".

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בישראל, שקיות נשיאה חד-פעמיות הנמסרות לציבור בעת רכישת מצרכים, חינם ובלא הגבלה, הופכות לפסולת בסמוך לאחר הרכישה, ויוצרות מגוון של בעיות סביבתיות שיפורטו להלן. השימוש העודף בשקיות אלה הפך לחלק בלתי נפרד מהרגלי הקנייה של מוצרי צריכה הן בקרב ציבור הצרכנים והן בקרב הקמעונאים המספקים את השקיות. חלוקת שקיות הנשיאה החד-פעמיות בדרך זו יוצרת כמות גדולה ועודפת של פסולת, שאינה מתפרקת במשך מאות שנים, מזהמת את הסביבה, את השטחים הפתוחים ואת הסביבה הימית העולמית".

ח"כ אורי מקלב שהציג את הצעת החוק בשם יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, ח"כ דודי אמסלם, הסביר כי "השימוש בשקיות חד פעמיות בישראל עומד על 274 שקיות לנפש לשנה, מעל 2 מיליארד שקיות בשנה בסך הכל. למעלה מ-60% מהשימוש בשקיות נעשה ברשתות השיווק ולכן בשלב זה החוק חל עליהם ולא על עוסקים אחרים. אם יהיה צורך בעתיד להרחבה התחולה תהיה אפשרות כזו. החוק ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2017, זאת בכדי לאפשר לכל נוגעים בדבר להיערך. מדובר בהצעה שתשפיע על כל אחד מאתנו ויש לה חשיבות לא רק לצמצום הפסולת אלא חשיבות חינוכית ממעלה ראשונה".

ח"כ יעל כהן פארן (המחנה הציוני) הציגה מספר הסתייגויות לנוסח החוק. לדבריה, "אם היינו מחלקים לציבור טרם כניסת החוק לתוקף סל רב פעמי, הוא לא היה שונא את החוק ולא רואה אותו כנטל או מס נוסף. כמו כן, בניגוד להצעה המקורית בה גובה ההיטל היה 30 אגורות לשקית, הגובה הסופי שנקבע הוא 10 אגורות בלבד, זאת כאשר מחקרים של המשרד להגנת הסביבה הראו שהיטל של פחות מ-60 אגורות לשקית לא יהיה אפקטיבי. רבים אפילו לא מרימים מטבע של 10 אגורות ברחוב ולכן כעת נותר לקוות שהיטל זה אכן יגרום לאנשים לעשות את השינוי. בעיה נוספת היא שבחוק לא נקבעים יעדים ברורים להפחתת השימוש בשקיות, לא לפי נפש ולא באופן כללי, אלא רק קביעה כי יעדים כאלה יקבעו בעוד שנתיים".

השר להגנת הסביבה אבי גבאי הגיב לטענה על גובה ההיטל הנמוך ואמר כי "מצאנו שהדרך הנכונה להשיג את המטרות היא ליצור אינטראקציה בין הקופאי לאדם שמולו והסכום פחות משמעותי. אם נרגיש שיש צורך נעלה את הסכום. כשמתחילים נמוך וזה לא מצליח אפשר לעלות"

דברי הוסיף ואמר כי "בניגוד לטענות שעלו, הכסף שיגבה עבור השקיות לא ילך לרשתות השיווק ולא לאוצר המדינה אלא ישמש לקידום המטרות שלשמן אנו פועלים, בין היתר לפעולות חינוך והסברה".

ההסתייגויות שהוצגו לא אושרו והחוק עלה להצבעה בנוסח הוועדה.

בסופו של דיון הצעת החוק אושרה בקריאה שניה ושלישית ברוב של 44 חברי כנסת בעד ו-0 מתנגדים.

יצוין כי החוק החדש ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2017.