אאא

פוקח עוורים: 'איגוד הקהילות היהודיות ברוסיה', בהוצאה לאור של הספר היהודי הראשון שיצא אי פעם בתרגום לרוסית בכתב ברייל, לעיוורים וכבדי ראייה, דוברי רוסית.

אין שבוע בו לא יוצא לאור ספר יהודי תורני חדש בתרגום לרוסית, המתקבל בשמחה על ידי רבבות אלפי יהודים דוברי רוסית בכל מדינות חבר העמים, אך הפעם מדובר ביוזמה מיוחדת במינה.

מדובר בסידור נוסח האר"י ז"ל, עם תפילות שחרית, מנחה וערבית ותפילות נוספות. הספר הינו ראשון בסדרה, ועתה כבר עוסקים פעילי האיגוד בתרגום ספר התהלים, אשר אליו ישנה דרישה גדולה מאוד.

את פרויקט הוצאת הספרים, מממן הנדיב הנכבד רפאל יגודיידב, בברכת רבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר.

הסידור הראשון שיצא מבית הדפוס, הוקדש בידי הרב הראשי, לגאון המוסיקה החסידית יוסף קדיש קרישבסקי מעיר הקודש ירושלים, המוכר יותר בכינויו 'יוסי גיל', אשר מנצל את כישרונותיו המוסיקליים הברוכים להפצת מוזיקה חסידית טהורה בכל רחבי תבל ובמיוחד שירים חסידים ישנים מרוסיה, עליהם גדלו דורות של אלפי חסידים שמסרו נפשם באותם שנים אפלות, למען הפצת תורה, חסידות וחינוך.

הסידור הגיע ממכבש הדפוס בשושן פורים.

הסידור החדש בתרגום לרוסית בכתב ברייל
הסידור החדש בתרגום לרוסית בכתב ברייל
הסידור החדש
הסידור החדש
התורם עם הרב יצחק קוגן
התורם עם הרב יצחק קוגן
התורם עם רבה של רוסיה הגר''ב לאזאר
התורם עם רבה של רוסיה הגר''ב לאזאר
רבה של רוסיה כותב הקדשה על הספר הראשון
רבה של רוסיה כותב הקדשה על הספר הראשון
רבה של רוסיה הגר''ב לאזאר כותב הקדשה על הספר הראשון
רבה של רוסיה הגר''ב לאזאר כותב הקדשה על הספר הראשון
הגר''ב לאזאר עם יוסי גיל
הגר''ב לאזאר עם יוסי גיל