אאא

ועדת חוקה אישרה לקריאה ראשונה הצעת חוק שתבטיח לעובדים החרדים שיזכו לייצוג הולם בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות ובתעסוקה בשירות המדינה של ח"כ משה גפני ואורי מקלב. כזכור, הצעת החוק כבר אושרה בחודש שעבר בוועדה. אולם שר הקליטה זאב אלקין הגיש רביזיה על אישור החוק בטענה כי סוכם שלהצעת החוק יתווספו גם עולים חדשים. בשל כך הוועדה דנה היום שנית בהצעת החוק.

החוק הנוכחי מחייב את נציבות שירות המדינה להעניק ייצוג הולם לנשים, לבני האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, לאנשים עם מוגבלות וכן למי שהוא או אחד מהוריו נולד באתיופיה. הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק שירות המדינה, ולהוסיף לחובת הייצוג ההולם הקבועה בו, חובה לתת ביטוי הולם לייצוגם של יהודים בני המגזר החרדי וכן לעולים חדשים. בנוסף, מוצע לתקן באופן דומה את חוק החברות הממשלתיות, ולהוסיף חובה כי בהרכב דירקטוריון חברה ממשלתית, יינתן ביטוי הולם לייצוגם של יהודים בני המגזר החרדי ולעולים חדשים.

היועצת המשפטית של הוועדה אמרה בדיון "הנתונים מצביעם על כך ששיעור המועסקים מקרב העולים, אינו נמוך מהמועסקים הוותיקים, ולעיתים אף עולה עליהם. הכנסת עולים חדשים להצעת החוק, עלולה לגרום לפגיעה בשוויון. חשוב לשלב עולים בתעסוקה, אולם לא בייצוג הולם אלא בהחלטות ממשלה לעידוד משרות.

נציג רשות החברות הממשלתיות הסתייג מההצעה ואמר "הוספת מגבלה נוספת על מינוי דירקטורים, תיצור קשיים. כבר היום קשה להרכיב דירקטורים. אנחנו לא חושבים שראוי שהחובה תחול על כל דירקטוריון בנפרד, אלא על כל הדירקטוריונים יחד. ח"כ משה גפני נזעק והשיב לו "זו מדינה גזענית. מתוך 500 איש שנבחרו לנבחרת הדירקטורים, חרדי אחד אין ביניהם!.

נציג נציבות שירות המדינה אף הוא הסתייג מההצעה בטענה כי שריון וצביעת משרות, מעמיס ומכביד על הבירוקרטיה בקליטת עובדים במשרדי הממשלה. ח"כ משה גפני "קיבל" את טענתו ואמר "טענה מצוינת. אני מציע למחוק מהחוק ייצוג הולם לנשים ולערבים, כדי להוריד עומסים בירוקרטיים. כשאני שומע טענות כאלה, אני מרגיש שאני בפורים כל השנה.

נציג אגף תקציבים באוצר טען כי נתוני הנציבות לא מראים תת ייצוג של עולים בשירות המדינה. לדבריו, "לא נוכל להצביע בלי להגדיר מהו עולה. ח"כ גפני השיב "אתה צודק, אבל אני מצביע ולא אתה. אתה לא עברת פריימריז, אני כן. רגע, בעצם גם אני לא. אמר גפני. למשמע דבריו, כל הנוכחים באולם פרצו בצחוק.

נציגת משרד הקליטה אמרה שהעולים מתחילים את חייהם בארץ מאפס. אין להם דרך להיכנס למשרדי הממשלה. לדבריה, לעולה חדש בלתי אפשרי לעבור את המבחנים והמיונים שעוברים המועמדים, כיון שהם נעשים פה בדרך שונה מהמקובל ברחבי העולם. דבריה נתמכו ע"י נציגי עמותות המסייעות לעולים חדשים.

ממחקר שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת עולה כי נכון ליוני 2014 הועסקו בשירות המדינה 11,599 עולים המהווים כ 16% מעובדי שירות המדינה. מתוכם, כ 9% הם יוצאי אתיופיה ו 91% מהם הם יוצאי מדינות אחרות. חלקם של יוצאי אתיופיה בשירות המדינה הוא 1.48% בעוד חלקם באוכלוסייה מהווה 1.6%. לעניין יוצאי מדינה אחרות, חלקם בשירות המדינה הוא 14.7% כאשר חלקם באוכלוסייה נמוך יותר ועומד על 12%. עוד עולה מהמחקר כי העולים בשירות המדינה מועסקים בעיקר במערכת הבריאות.

כאמור, הצעת החוק אושרה להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת.