אאא

לקראת פתיחת הרישום לישיבות קטנות, שבים ב"וועד למען כבוד רבותינו" המזוהה עם הממסד הליטאי להזהיר את הציבור ממוסדות חינוך המזוהים אפילו בחלקם עם הפלג הירושלמי או ששולחים אליהם תלמידים.

בהודעה שהפיץ הערב הרב אליהו פרייליך, הוא מפרסם רשימה של תלמודי תורה וישיבות שלדעת ראשי הוועד יש להיזהר מהם משום שאינם מחנכים לאורם של גדולי הדור מרנן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ושר התורה הגר"ח קנייבסקי.

תחת הכותרת: "הודעה על הטעיית הורים של תלמידי ת״ת, וחובת הזהירות בבחירת ישיבה קטנה" נכתב: "בעקבות פניות ודיווחים רבים, ובקשות מידע הזורמות אלינו יום יום בתקופה האחרונה, מצאנו מחובתנו ליידע את מבקשי המידע כדלהלן".

"א. בשבועות האחרונים נתקבלו בוועד דיווחים ועדויות על ישיבה לצעירים בשם "אמרי דעת" בבני ברק של הרב פ. והרב ש. המפרסמת עצמה בין הורי בוגרי כיתות ח' ובין מלמדים ומחנכים, כמי שמחנכת לאור רבותינו שליט''א. נתקבלו גם עדויות שהנ״ל מציגים עצמם כמי שזוכים להסכמת רבותינו שליט''א והגדילו לעשות שאומרים - לפי העדויות - ''שיש להם הסכמה מהוועד''. הדבר הוא שקר מוחלט ולא היו דברים מעולם. ההיפך".

"כבר בשנה שעברה פרסמנו שהישיבה הזו, שהוקמה על ידי צוות ישיבת ''קרלין הליטאית'' שהתפרקה, איננה מחנכת לאורם ובדרכם של רבותינו שליט''א. אנשי הצוות ידועים בהשתייכותם לדרך התנועה שנגד רבותינו. הצוות הנ''ל וגם עוד אחד שנוסף עליהם, ידועים ומוכרים לוועד, כמי שדרכם היא נגד דרך רבותינו, ויש לנו עליהם עדויות רבות מן העבר, על חינוך חד משמעי בדרך הנוגדת את דרכם ודעתם של רבותינו שליט''א".

"ב. בעת האחרונה התקבלו עדויות ודיווחים על בעיות משמעותיות בעניין החינוך נגד דרך רבותינו שליט''א, בישיבה לצעירים ''אור אליעזר", בבית שמש של רשת ''עטרת שלמה''. הנושא נמצא כעת בבדיקה מקיפה, כיון שבמידה והדברים או חלקם נכונים, קיים סיכון לתלמידי הישיבה בעניין החינוך וההנהגה בדרך רבותינו גדולי ישראל. נבקש ממי שיש לו מידע נוסף בעניין לפנות אלינו מיידית, ולע''ע ראוי להורים לנהוג בעירנות וזהירות ולברר היטב". 

"ג." מוסיפים בוועד, "נתקבלו בוועד עדויות רבות על מנהל מתלמוד תורה "זכרון מאיר" בבני ברק, המכוון ומפנה ילדים שבית הוריהם נאמן לרבותינו שליט''א ולדרכם, לישיבות לצעירים המחנכות נגד דעת רבותינו שליט''א, תוך הטעיית ההורים שהן אינן כאלו".

"הורים הנאמנים לרבותינו גדולי ישראל והמבקשים לחנך לאורם ובדרכם, צריכים לנהוג בזהירות ולא לסמוך בדבר הרישום לישיבות קטנות, לא על מנהלי תלמודי תורה ולא על המלמדים בכיתות ח', וכל שכן לא על רשמים אלא לברר ולוודא בעצמם אם הישיבה המוצעת מחנכת לאור רבותינו".