אאא

חשיפת "כיכר השבת": לאחר דרישתו של יושב ראש ש"ס השר אריה דרעי מראש הממשלה בנימין נתניהו לתקן את תשובה המדינה לבג"ץ בעתירת נשות הכותל, כך שלא יובן שהמתווה הנוכחי מקובל על הממשלה, הפרקליטות תיקנה את תשובה שתוגש היום (רביעי) לבית המשפט העליון בה בין היתר תבקש המדינה אורכה של תשעים יום.

ל"כיכר השבת" נודע כי חלק ניכר מתשובת המדינה, החלק עליו התלונן דרעי, הוא שהמדינה מדגישה כי היא מחפשת פתרון המוסכם על כל הצדדים, החרדים והרפורמים.

בין היתר נכתב בתשובת המדינה לבית המשפט כי "לאחר קבלת החלטת הממשלה התגלו מחלוקות בכל הנוגע ליישום המתווה המוצע, שאף הביאו לכך שעל אף חלוף פרק הזמן שנקבע בהחלטת הממשלה, טרם הותקנו התקנות הנדרשות לשם יישומו של המתווה המוצע. עם זאת, ממשלת ישראל פועלת על-מנת למצוא פתרון למחלוקות שהתגלו. במסגרת האמור, ניתנה ביום 27.3.16 הודעה מטעמו של ראש הממשלה בה צויין כי הוחלט על-ידו למנות את ראש לשכת ראש הממשלה, מר דוד שרן, "לרכז את הדיונים בנושא מול הגורמים השונים ולהציג [בפני ראש הממשלה] בתוך 60 ימים, המלצה לצעדים הנדרשים לפתרון הקשיים, לפי הפתרון שהוצע".

"על אף המחלוקות שהתעוררו", נכתב, "ישנה פעולה נחושה למציאת פתרון, בשים לב לרגישויות השונות הנוגעות לעניין.

המדינה מזהירה מפני שינויים חד צדדים: "בהקשר זה חשוב להדגיש, כי שינוי במצב הנוהג בתקופת הביניים, ובפרט – חיוב המשיבים לאפשר קריאת נשים בספר תורה בעת תפילתן ברחבת הכותל הצפונית – עלול, ברמת ודאות גבוהה, לסכל את היכולת למציאת פתרון למחלוקות שהתגלעו, כאמור".

פרקליטות המדינה מבקש אורכה של תשעים יום: "על רקע האמור, המשיבים שבים על בקשתם כי בית המשפט הנכבד יתיר להם להגיש את תגובתם לעתירה בתום פרק הזמן של תשעים ימים ממועד תגובתם המקדמית לעתירה, ביום 1.3.17".

"בנסיבות אלו", מוסיפים בפרקליטות המדינה, "המשיבים סבורים כי יש מקום להורות על דחייתה של הבקשה למתן צו-ביניים. המשיבים סבורים כי מאזן הנוחות נוטה באופן חד-משמעי לטובת דחייתה של הבקשה. מתן צו הביניים המבוקש בגדרה של העתירה יביא, למיטב הערכת המשיבים, לסיכול היכולת למצוא פתרון למחלוקות שהתגלעו".

בפרקליטות משיבים לבית המשפט על רצון המדינה להגיע לפתרון: "מבלי להידרש בשלב זה לכלל הטענות הנטענות בעתירה ולכלל הסוגיות הצריכות לעניין הנדון, המשיבים סבורים כי המאמצים הניכרים המושקעים על-ידם במתן מענה לסוגיית הסדרי התפילה בכותל המערבי עולים בקנה אחד עם פסיקתו של בית משפט נכבד זה. כפי שציין הצוות המייעץ, פסיקתו של בית משפט נכבד זה עמדה לנגד עיניו בעת עיצובו של ההסדר המוצע".

בסיכום הדברים נאמר: "בעת הזו, שהינה (כך התקווה) עת רצון - נעשה מאמץ כנה ורציני, ונדמה שאף חסר תקדים, להגיע "להסדר ההולם את דרכי כל השואפים לעלות אל הכותל". המשיבים יבקשו כי בית המשפט הנכבד יאפשר להם למצות מאמץ זה".