אאא

אישי חינוך חרדים מזועזעים: העובדים החרדים במנהל החינוך החרדי בעיריית ירושלים (מנח"ח), פנו בשעות האחרונות (רביעי) במכתב למנהל המחוז משה טור-פז ולנציגים החרדים בעיריית ירושלים, בבקשה כי יתאימו תכניות גיבוש אליהן מוזמנים עובדי מנהל החינוך. המכתב מגיע על רקע פעילות גיבוש שנערכה ב"סינימטק" בירושלים במהלכה הוקרן סרט במתחם הקולנוע.

במכתב שנשלח לחברי המועצה החרדים בירושלים נכתב כי "התכנית מתכנסת ומסתיימת במתחם הסינמטק ברח' דרך חברון בירושלים, "מקום שרוח חכמים אינה נוחה הימנו" ומנוגד מאד לערכים שלנו".

"התוכנית במתכונתה אינה מתאימה לציבור חרדי כמפורט בהזמנה. (גם לפני כשנה התקיים אירוע דומה בסינמה-סיטי בה הוקרן סרט שאינו הולם, אשר זיעזע אפילו חלק מעובדי מינהל החינוך)".

"אנו כעובדי האגף לחינוך חרדי, אשר לא הגענו להתכנסות זו מטעמי דת ומצפון, חושבים שמגיע גם לנו... "הרגע לעצור ולומר תודה. תודה על עבודה מאומצת. תודה על שירות אדיב..." (כמופיע בהזמנה שנשלחה אלינו..)".

"אנו מצפים שאתם, כחברי המועצה החרדים, תתנו לנו את הגיבוי המתאים במינהל החינוך שאנו נמנים על עובדיו, ותעמדו על כך שפעילויות כגון אלו יתואמו עם הנציגות החרדית ויתקיימו בנפרד באופן ההולם את צביון הציבור החרדי, בעיקר זה האמון על חינוך ילדי העיר!" נכתב.