אאא

בימים אלו בהם מתפרסמות בכלי התקשורת ידיעות אודות בדיקה הנעשית בעניינו של שר הפנים אריה דרעי ויו"ר תנועת ש"ס, מעניין להיזכר באותם ימים קשים שעברה מהפכת יהדות ספרד, עם תחילת הפרסומים בעיתונות בשנת 1990 נגד השר דאז אריה דרעי, בעקבותיהם נפתחה חקירה נגדו, מה שגרם בסופו של דבר לריצוי עונש מאסר בכלא במהלך העשור הקודם.

הפרסומים אז עוררו סערה רבתי בקרב היהדות החרדית שיצאה מגידרה להגן על השר שפעל רבות למען עולם התורה. בעיתון "יתד נאמן" פורסם מכתב חיזוק מיוחד ממרנן הגר"ע יוסף, הגרב"צ אבא שאול והגר"י צדקה, בו הביעו תמיכה מוחלטת בדרעי ותקפו את ניסיונות הפגיעה בו.

תחת הכותרת "מחאה נמרצת" כתבו המנהיגים הרוחניים של יהדות ספרד ובראשם מרן פוסק הדור הרב עובדיה יוסף זצ"ל, "הננו מוחים נמרצות על מסע השיסוי והרדיפה המתנהל לאחרונה בעיתונות נגד ידידנו הדגול איש חי רב פעלים ראש וראשון לכל דבר שבקדושה מקים עולה של תורה בארץ ישראל משכיל נבון וחכם הרב אריה דרעי שליט"א".

"בוודאי כל מסע זה המתנהל נגדו הרי הוא מכוון כנגד כלל הציבור החרדי ומוסדותיו. והננו מברכים אותו ומחזקים את ידיו שיהי רצון שחפץ ה׳ בידו יצלח להמשיך בכל עוז ותעצומות בפעולותיו הכבירות למען כלל ישראל ולמען הישיבות הקדושות תלמודי התורה וכל מוסדות התורה בישראל אשר הם נשמת אפינו וסוד קיומנו".

הרבנים מסיימים בברכת "חזק ואמץ ואל תחת כי עמך ה׳ אלוקיך בכל אשר תלך". כשעל החתום לצידו של מרן הרבנים הגאונים רבי יהודה צדקה ורבי בן ציון אבא שאול זצ"ל.

לצד מכתב נדיר ומיוחד זה, הקדיש יתד נאמן כתבה נרחבת על המחאה כנגד מסע ההסתה ונסיונות הפגיעה באריה דרעי.

צילום: כיכר השבת
צילום: כיכר השבת