אאא

תלונה למשטרה על תינוק ש"עבר התעללות" בגן ילדים בפתח תקווה הביא לחקירתה של הגננת אך במהרה התברר כי מדובר בתלונת שווא לאחר תקרית בין הורי הפעוט לגננת.

במשטרת פתח תקווה התקבלה תלונה לפיה פעוט עבר התעללות בגן הילדים בו הוא שוהה, בעקבותיה, זומנה הגננת לחקירה מיידית.

במהלך החקירה התברר כי ימים ספורים קודם לכן אירעה תקרית בין ההורים להנהלת הגן, כאשר אחד ההורים טען כי שכח את עגלת הילד בחצר הגן ולמחרת, כשהגיע לגן, הבחין כי העגלה נעלמה.

ההורה הנזעם פנה להנהלת הגן בדרישה לתשלום עבור העגלה תוך שהוא מטיח כלפיהם האשמות כי העגלה לא נשמרה כראוי על ידי הגן ואולי אף הועלמה במכוון על ידם.

הסברי ההנהלה כי אין להם אחריות על ציוד שנשכח בחצר הגן במהלך הלילה וכי אין להם כל קשר להיעלמות העגלה, לא נפלו על אוזניים קשובות.

מלבד זאת, פנו בהנהלה לבדוק את מצלמות האבטחה ולתדהמתם התברר כי באותו יום האבא לקח את העגלה מהגן בעת שלקח את הילד וככל הנראה שכח שלקח את העגלה.

ההורים, סירבו כנראה לקבל את הממצאים החד-משמעיים, ופתחו בשורת איומים, כאשר אחת מהן ככל הנראה הובילה לתלונה נגד הגן במשטרה.

התיעוד מהמצלמה הוצג לחוקרי המשטרה, כמו גם תיעוד מתוך הגן שהוכיח כי לא הייתה כל התעללות בפעוט, ולאחר שהוברר סיפור התקרית הם הגיעו למסקנה כי הגננת חפה מכל אשמה הן באשר להתעללות, כביכול, בפעוט והן באשר לעגלה שנעלמה, והיא שוחררה לביתה.

בהנהלת הגן שוקלים בימים אלו הגשת תביעה נגד ההורים על תלונת השווא נגדם.