אאא

הולך לכלא: בית המשפט העליון קבע כי יש קלון בעבירות השוחד של ראש העיר נצרת עילית שמעון גפסו, ובנוסף קבע כי הוא יכנס לכלא לרצות שישה חודשי מאסר. 

בית המשפט העליון החליט פה אחד לדחות את ערעורו של גפסו, על הכרעת דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בה הורשע גפסו בעבירה של לקיחת שוחד. כמו כן החליט בית המשפט העליון לקבל את ערעור המדינה על גזר הדין וקבע כי יש קלון בעבירה שבה הורשע גפסו, בנוסף החליט בית המשפט שגפסו ירצה בכלא את ששת חודשי המאסר שנגזרו עליו, ולא בעבודות שירות. 

בדחותו את ערעורו של גפסו על הכרעת הדין קבע בית המשפט העליון כי גפסו היה מעורב ישירות ובאופן הדוק במהלכים שביצעו אנשיו לאחר הבחירות למועצת העיר נצרת עילית בנובמבר 2008, בכך שהציבו לסמיון ברון - חבר מועצת העיר מטעם "קדימה" - תנאי כי יתפטר מחברותו במועצה שאם לא כן תפוטר רעייתו לשעבר מעבודתה בחברה לפיתוח נצרת עילית בע"מ. בית המשפט קבע כי מעשיו אלה של גפסו מקיימים את כל יסודותיה של עבירת השוחד, בין היתר, משום שהתנאי שהציב גפסו בפני המתלונן, באמצעות עושי דברו, יש בו משום ניצול בוטה לרעה של מעמדו כראש העירייה. עוד נקבע כי העובדה שגפסו ביקש להשפיע על הרכב חברי המועצה מן האופוזיציה (סיעת קדימה), מקימה חזקה כי עשה כן מתוך אינטרס פוליטי שאותו ביקש לקדם וחזקה זו לא נסתרה במקרה דנן.

 בקבלו את ערעור המדינה על קולת העונש ועל קביעתו של בית המשפט המחוזי בחיפה בסוגיית הקלון, קבע בית המשפט העליון כי מדובר בעבירה מובהקת של שחיתות ציבורית הנגועה בפגם מוסרי וערכי המחייב קביעה כי דבק קלון במעשים. במישור העונשי נקבע כי מדיניות הענישה הנוהגת והראויה בעבירות של לקיחת שוחד והצורך בהרתעת הרבים מפני ביצוען של עבירות אלה, מחייבים ענישה מאחורי סורג ובריח. עם זאת, לא מצא בית המשפט העליון לשנות מתקופת המאסר שגזר בית המשפט המחוזי על גפסו וזאת, בין היתר, נוכח השיהוי המשמעותי בהגשת כתב האישום וכן בשל נסיבות אישיות שהיו והינן מנת חלקו (אשר מטעמים של צנעת הפרט לא פורטו). עוד נשקלה לקולא העובדה כי בית המשפט העליון מצא שהתניית השוחד על ידי גפסו לא השתרעה על מלוא התקופה שיוחסה לו על ידי בית המשפט המחוזי