אאא

הנאמן להקפאת ההליכים של קבוצת ענבל אור, עו"ד איתן ארז, הגיש הבוקר (ה') דו"ח ראשון על מצב החברות ובו הוא קובע: "אין סיכוי להבראת החברות ועדיף לפרקן ולאפשר לכל פרויקט ופרויקט להיבנות בשיטת "משק סגור" על ידי הדיירים ו/או בעלי הקרקע בסיוע מפרק זמני. לכן מוצע להעביר את החברות למסלול של פירוק זמני".

בשבוע שעבר, לאחר שענבל אור ביקשה הקפאת הליכים לקבוצת החברות שבשליטתה, הורה השופט איתן אורנשטיין על מינויו של עו"ד איתן ארז כנאמן וקבע כי עליו להגיש בתוך שבוע דו"ח מפורט על מצבן של החברות.

בדו"ח שהגיש הנאמן מצוין כי הוא מציין כי אין תוחלת להקפאת הליכים משום שלא הוצגה בפניו כל הצעת הסדר מטעם החברות ואין על מה לכנס אסיפות נוספים. עוד מצוין כי ככל שהצעתה של אור היא לשלם את חובות החברות מתוך נכסי החברות, הרי שאין בכך משום הסדר. "אין כל תרומת בעלים", כך נטען, "ובעלת השליטה לא מביאה 'כסף מהבית'. אפילו את הסכום של 1.5 מיליון שקל שהתחייבה להזרים לתקופת הניהול, היא לא הפקידה אלא הופקדו 111 אלף שקלים בלבד".

לשיטת הנאמן, רק במסגרת של פירוק החברות ניתן יהיה לבצע חקירות ומהלכים של ביטול הענקות, הרמות מסך והליכים דומים. ארז ממליץ באופן חד משמעי לבטל את הקפאת ההליכים ולהעביר את כל החברות למסלול של פירוק זמני תוך מינויו למפרק זמני. כמו כן הוא ממליץ לתת צו כינוס נכסים זמני נגד ענבל אור ולמנות אותו ככונס נכסים זמני לנכסיה.

"אור שילמה לבעלה לשעבר מקופת החברה בגין הסכם גירושין"

מהבדיקות שביצע הנאמן במהלך השבוע האחרון, עלה כי "קיימים לכאורה בהתנהלות החברות היבטים בלתי חוקיים". לדבריו, לקוחות רבים ופרקליטיהם העלו בפניו "טענות קשות ביותר בהקשרים רבים". בין השאר נטען כי העברת הכספים מפרויקט לפרויקט בוצעה תוך עירוב החברות וכי הוצאו כספים מחשבונות נאמנות של פרויקטים בניגוד למצגים.

עוד עלה כי ישנם אי סדרים מול שלטונות מע"מ ואי תשלום מע"מ, וכי היו מקרים של מכירה כפולה של אותו נכס ואף מכירה רעיונית של דירות מעל למכסה שאושרה על ידי העירייה. החברות לדברי הנאמן הסתמכו על מאזנים לא נכונים ביצעו תשלומי משכורות מופרזות ללא הסבר ובכלל הנתונים שנכללו בבקשת הקפאת ההליכים לא היו נכונים.

פרט לכך, מגלה הנאמן כי בוצע תשלום של 1.7 מיליון שקל לבעלה לשעבר של ענבל אור בגין הסכם גירושין מקופת החברה סכום אשר בוודאות היה צריך להיות משולם מחשבונה האישי של אור.

עו"ד ארז מצביע עוד קיומן של יתרות חובה גבוהות מאד של ענבל אור לחברות, יתרות המראות משיכות של יותר מ- 8.3 מיליון שקלים לחברות ללא בטוחה כלשהי להבטחת חוב זה.