אאא

סערת ביטול הקידושין בארה"ב ממשיכה להסעיר את הציבור החרדי בארץ ובתפוצות. לאחר תקופה ארוכה של דין ודברים ומשא ומתן הלכתי ארוך, הודיע בשבוע שעבר הגר"ש קמינצקי כי הוא חוזר בו מההיתר שנתן לאשה לבטל את הקידושין וכי הוא סומך את ידו על פסק ההלכה של הגאון רבי דוד פיינשטיין הסובר כמו כלל גדולי ישראל שהקידושין תקפים והביטול לא חל.

במכתבו כותב הגר"ש קמינצקי: "זה עתה קיבלתי פסק הבית דין בראשות הג"ר דוד פיינשטיין ובאתי בזה להודיע שוודאי כאשר הורו כן יקום וכמו שכתב אאמו"ר שליט"א וכבר מסרתי פסק הבי"ד לבעל הדבר שאין תוקף לביטול הקידושין כלל וכלל ולשומעים ינעם ותבוא אליהם ברכת טוב וה' יגדור פרצות עם ישראל.

הפסק של הגר
הפסק של הגר"ש קמינצקי
הגדלה

בכך חוזר בו הגר"ש קמינצקי מהוראתו להתיר את ביטול קידושי בני הזוג ומצטרף לדעתם של כלל גדולי ישראל מהארץ ומהעולם, שטענו כי אין להפקיע קידושין ובראשם מרנן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, הראב"ד הגר"מ שטרנבוך והגר"מ קוטלר שכתבו בלשונות חריפים כנגד ההיתר.

יצוין כי הגאון רבי שמואל קמינצקי גיבה את הפסק של בנו.

לאור ההסדר והחזרה בו מדבריו הגיע היום אביו ראש ישיבת פלדילפיה וממנהיגי היהדות החרדית באמריקה הגר"ש קמינצקי לביקור מיוחד בבתיהם של גדולי הדור בבני ברק וביניהם מרנן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, שר התורה הגר"ח קנייבסקי, והגרי"ג אדלשטיין.

יצויין, שעל סמך אותו היתר של ביטול הקידושין בשל בעיות נפשיות אצל הבעל התחתנה האשה  לאחרונה וכעת היא נשואה לבעל אחר.

האישה מסתמכת עדיין ככל הנראה על ההיתר שהעניק לה הפוסק רבי נתן גרינבלט, שהפקיע וביטל את הקידושין הראשונים ועדיין נשאר איתן בדעתו שכך היה עליו לעשות.