אאא

סערה במועצת העיר י-ם במהלך דיון על אישור קריטריונים לתמיכה בארגוני "התחדשות יהודית" של הרפורמים: הנציגים החרדים חיים אפשטיין, יעקב הלפרין, יצחק פינדרוס ואליעזר ראוכברגר שהשתתפו בישיבה התנגדו ומחו נמרצות, אך למרות התנגדותם הסעיף אושר בחמישה עשר תומכים ביניהם משה ליאון, מועמד החרדים לראשות העיר ירושלים בבחירות האחרונות, מול שלושה עשר מתנגדים.

המחדל הגדול מצד הנציגים החרדים הוא בכך שיוסי דייטש מאגודת ישראל וצביקה כהן מש"ס לא השתתפו בישיבה, ובכך איפשרו לליאון את התירוץ המינימלי שהתמיכה הייתה גם ככה עוברת.

יעקב הלפרין מאגודת ישראל פנה בבקשה נרגשת לפני העברת התקציב לכל הנציגים שיתנגדו להעברת התקציב לגופים שמבוללים את עם ישראל וההתנגדות אליהם היא מקצה אל הקצה.

חיים אפשטיין ופינדרוס שצעקו למשה ליאון ברגע ההצבעה "אינך יכול להצביע לרפורמים, אתה הרי יהודי" זכו לתשובה מליאון כי "לא הוכח כי זהו תקציב לרפורמים.

בשיחה עם "כיכר השבת" אומר הלפרין כי "עשינו טעות שתמכנו בליאון לראשות העיר, אדם שמסוגל לתמוך בתקציב לרפורמים אינו מועמד שיקבל את תמיכתנו לראשות העיר".

חנן רובין, חבר מועצת העיר (התעוררות) שיזם את המהלך מסר ל'כיכר השבת": "אני אוהב את אחי החרדים אהבת אמת, ויודע שהציבור החרדי חכם וראוי הרבה יותר מנציג אחד קיצוני שמנסה להוליך את כולם שולל באמצעות פרטים לא נכונים והתנהגות מבישה".

"עיריית ירושלים, בתמיכת חברי המועצה הדתיים אורתודכסים (ואני בניהם), ובגיבוי ראש העיר, אישרה היום לראשונה קריטריון ייעודי לגופים שיפיצו את תורת ישראל באופן שיקרב את המגזרים השונים ולא ירחיק בניהם. אני מציע לכל מי שמפקפק ללכת ולבדוק בעצמו את הלומדים והמוסדות, ולראות כמה אהבת ישראל יש אצלם בבתי המדרש. אנחנו נמשיך לפעול בשותפות בשביל ירושלים שלכל אחד יש בה חלק".

משה ליאון מסר: "בישיבת מועצת העיר ירושלים עלה  הערב סעיפי הקריטריונים לתמיכות מעיריית ירושלים הסעיף שאושר להתחדשות יהודית.  לאחר פרסום הקריטריונים יוכלו עמותות להגיש בקשות לתקצוב והבקשות יידונו בועדת ההקצבות, ככל שיעלו בקשות לתמיכות לאירגונים רפורמים נשקול את תמיכתנו. יש חשיבות לדייק בפרטים, אמשיך לפעול למען כלל תושבי ירושלים".