אאא

היועץ המשפטי לממשלה עו"ד אביחי מנדלבליט, מסביר כי ההחלטה שקיבל נגד חוק המקוואות, היא החלטה חריגה אך לדבריו לא הייתה לו ברירה אחרת.

במהלך נאום בכנס לשכת עורכי הדין באילת אמר מנדלבליט: "נאלצתי להביע את עמדתי ביחס לחוק אשר ביקש להגביל את השימוש במקוואות ציבוריים לטבילה. קבעתי כי הוא איננו מקיים את הדרישות החוקתיות בנוסחו כפי שהובא".

היועץ המשפטי הדגיש: "קביעה מעין זו היא בגדר צעד חריג מן החריגים מבחינתי, אולם בנסיבות העניין לא היה מנוס מנקיטתו". 

בחוות הדעת שפרסם קבע מנדלבליט כי התרת הטבילה רק לפי ההלכה מסויימת, "פוגעת בליבת הזכות לחופש הדת, עד כדי פגיעה בכבוד האדם המעוגן בחוק היסוד ובזכות לשוויון".

צפו: ח"כ משה גפני מדבר על חוק המקוואות והיועמ"ש

כזכור, בראיון מיוחד ל"כיכר השבת" אמר יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני שהגיש את חוק המקוואות: "יועץ משפטי לא יכול להתנגד, הוא יועץ משפטי לממשלה. לכנסת יש יעוץ משפטי שלה. אני מתכוון להעביר את זה. אנחנו גם ננסח את זה בוועדה באופן שלא תהיה בעיה. לפי הערכתי, גם היועמ"ש לא יתנגד. אבל היועמ"ש לא קובע בכנסת, לכנסת יש ייעוץ משפטי משלה".