אאא

לקראת ימי בין הזמנים של חודש ניסן והיציאה לחופש של אלפי ורבבות בני ישיבות ובפרט על רקע האסונות הנוראיים שהתרחשו ל"ע בימים אלו בשנים עברו, מזהירים בהנהלת הישיבות את התלמידים שלא לצאת לטיולים חסרי אחריות.

הנהלת ישיבת מיר ברכפלד שיגרה להורי התלמידים מכתב מיוחד בו הם מזהירים כי בחור שיצא לנופש בבתי מלון ובצימרים שלא במסגרת משפחתית - יסולק מהישיבה.

"הננו פונים אליכם במכתב זה בקריאה שאין מזרזין אלא למזורזין", כותבת הנהלת הישיבה להורים. "בעניין יציאת הבנים בחורי ישיבתנו הק' לנופש בבתי מלון / צימרים, אשר כידוע מכשולות רוחניות וגשמיות לרוב במקומות אלו אשר אין דעת חכמים בהם".

"אי לכך הננו להודיע שכל בחור אשר ייצא למקומות אלו שלא במסגרת משפחתית הרי הוא מאבד את מקומו בישיבה", מבהירה ההנהלה. "ובסיעתא דשמיא נרווה יחד נחת דקדושה מבנכם היקר שיזכה לעלות ולגדול בתורה ובחוכמתה".