אאא

בימים האחרונים ביקר ראש ישיבת גור בעיר ערד, הרב צבי ביאליסטוצקי, במעונם של גדולי ישראל בארה"ב ובראשם ראשי ישיבת ליקווד.

הרב ביאליסטוצקי הציג בפניהם את ספרו התורני לחג הפסח וכן סיפר להם על המאבק על צביונה הרוחני של העיר ערד אותי הוא מוביל מול ראש העיר המקומי מסיעת יש עתיד.

הגאונים הגדולים רבי מלכיאל קוטלר ורבי ירוחם אולשין העניקו לו את ברכתם כשהגר"י אולשין אף פרסם הקדשה בכתב ידו על הספר בו הוא כותב: "מוקדש בהוקרה רבה להאי גברא יקירא מרביץ תורה בעדרים בארץ ישראל הגאון רבי צבי ביאליסטוצקי ראש ישיבת נזר ישראל וחבר וועד הפועל של אגודת הרבנים בארץ הקודש".