אאא

על ציונו הקדוש של רבי נחמן מברסלב באומן הונחה פרוכת חדשה, לכבוד יום הולדתו שיחול בשבת הקרובה.

הפרוכת החדשה נתרמה על ידי מספר נדיבים ונרקמה במפעל "רקמה טובה".

על הפרוכת נכתב "האש שלי", הלקוחות מתוך דבריו של רבנו "האש שלי תוקד עד ביאת המשיח", כשהם רקומות בגווני האש בתלד מימד בכדי ליצור תחושה של להבות אש המסמלות את האש הבוערת בתוך כל חסיד המקושר לרבי נחמן.