אאא

בהמשך לחשיפת "כיכר השבת" על פתיחת ישיבה קטנה חדשה בירושלים "אורחות תורה" תחת הנהגתו של מרן ראש החשיבה הגראי"ל שטיינמן ובנשיאותו של חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון, פרסמו היום (רביעי) גדולי ישראל מכתב ברכה לתלמידי הישיבה החדשה.

"לכבוד המתכנסים באסיפה למען יסוד הישיבה קטנה בירושלים שע"י ישיבתנו אורחות תורה" נכתב במכתב, "כאשר בס"ד נתרבו ספסלי בית המדרש בתלמידים וצורך השעה להקים ישיבות אשר יגדלו תלמידי חכמים עמלים ושוקדים בתורה שיהיה כל עסקם בתורה ויראת שמיים ויהיה לימודם ברמה גבוהה בדרך המסורה מרבותינו".

"כעת עומדים לפתוח ישיבה קטנה בירושלים אשר בראשות הישיבה יעמדו רבנים חשובים להרבות בה תורה ויראת שמיים. אנו מקווים שחפץ ה׳ בידינו יצליח לייסד מקום גדול לתורה ויראה ויהיו בחורי הישיבה מתברכים מאת ה׳ בעלייה לגדלות בתורה ביראת שמיים בתפילה במידות טובות להגדיל תורה ולהאדיר".

על החתום הגאון רבי דוד כהן, אליו מצטרף מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן.