אאא

תוכנית סיוע ליישובי יהודה ושומרון צפויה לעלות לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב. התוכנית גובשה על ידי משרד ראש הממשלה, בגובה 40 מיליון שקל, והיא ניתנת להתנחלויות "לאור המצב".

שר הרווחה חיים כץ הודיע כי יצביע נגד התוכנית משום שאינה מספקת לטעמו בהיקפה. על פי ההצעה, יקצה משרד הפנים מענק חד פעמי מיוחד בגובה 15 מיליון שקל לרשויות המקומיות ביהודה ושומרון - "לאור ההוצאות הנובעות מהמצב באזור", נכתב בהצעת המחליטים. הכסף יוקצה בהתאם לקריטריונים שיקבע משרד הפנים.

בנוסף, תאשר הממשלה "להטיל על רשות החירום הלאומית ליישם את התוכנית המערכתית לחיזוק החוסן החברתי ביהודה ושומרון, כפי שגובשה על ידה, על בסיס שיקולים מקצועיים". לצורך כך יקצה משרד האוצר תוספת של 15 מיליון שקל לרשות החירום.

משרד הרווחה והשירותים החברתיים יתגבר פעילות בתחום הרווחה ביישובי יהודה ושומרון בהיקף של 6 מיליון שקל, מהם 3 מיליון מתקציב המשרד ועוד 3 מיליון מתקציב משרד האוצר.

עוד מציעה ההחלטה כי יוטל על הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה לפעול לעידוד, קידום ופיתוח העסקים ביהודה ושומרון וזאת בהתאם לתוכנית שהסוכנות תצטרך להכין בתוך 30 יום. לצורך זאת יקצה משרד הכלכלה מיליון שקל. כמו כן תונחה הקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים לסייע לעסקים ביהודה ושומרון באמצעות הגדלת אחוז ערבות המדינה לכדי 85% מגובה ההלוואה לנוטלי ההלוואה מהקרן. לצורך כיסוי הגידול בסיכון בהגדלת הערבות, יקצה משרד האוצר תקציב של 2 מיליון שקל.

כאמור שר הרווחה כץ יתנגד להצעה. במכתב ששלח לממלא מקום מזכיר הממשלה כתב כי "הפערים בין התקציב אל מול הצרכים בשטח הינם גדולים ובמתכונת זו לא יוכל המשרד לספק את המעטפת הראויה וההכרחית בהתחשב במצב, לתושבי יהודה ושומרון. לאור הערכת החסר בתקצוב הרווחה והיקפיו הנמוכים בהצעה, אינני יכול להשלים עם המסגרת התקציבית המוצעת ולכן לא נותר לי אלא להתנגד להצעה".