אאא

שר החינוך נפתלי בנט ומנהל המחוז החרדי החדש יצחק זהבי נפגשו השבוע עם ראשי פורום המוכש"ר (מוכר שאינו רשמי) אשר במוסדותיו לומדים למעלה משלושים וחמישה אלף תלמידים מהמגזר החרדי.

השר בנט שמע את הטענות והנתונים ולפיהם על חינוך תלמיד במוכש"ר המדינה משקיעה פחות מ- 40% מההשקעה בחינוכו של תלמיד בחינוך הרשמי.

בתגובה הבהיר בנט כי עליו ללמוד את הנושא לעומקו אך הוא מתכוון לקדם את תלמידי המוכש"ר ולסייע להם וכי הוא חש שאין חילוקי דעות מהותיים בשתי נקודות: רצון המשרד שהמוסדות יפעלו על פי המינהל התקין והצורך במתן כלים מתאימים לבוגריהם, עם זאת, אין שום כוונה של המשרד להתערב בתכנים או באורח החיים של התלמידים.

הרב מנחם מנדל גרינבוים, מנהל מוסדות בנות ויז'ניץ, הבהיר לשר כי יש לנפץ את המיתוס הקיים במשרד החינוך על מוסדות המוכש"ר ועליו לדעת כי רוב התלמידים באים מאוכלוסייה הנמצאת ברמה סוציו אקונומית נמוכה ולמדינה יש אינטרס ראשון במעלה להשקיע בחינוכם.

בתשובה לשאלה למה לא יצטרפו מוסדות המוכש"ר למחוז החרדי השיבו המנהלים כי ביום שיהיה במשרד שר שאינו מכבד את אורח החיים החרדי, עלול המשרד לפגוע פגיעה אנושה בעולם החינוכי והערכי של המוסדות.

דוד שרפר מנהל פורום מוכש"ר הציג לשר את רשימת התוספות שהחל משנת 2008 משרד החינוך העניק באמצעות הרפורמות השונות לחינוך הרשמי, תוך מידור מוסדות המוכש"ר דבר שהביא לשחיקת תקציבם בהדרגה: "אופק חדש", יום חינוך ארוך, ארוחה חמה לתלמיד, פיצול כיתות א' וב' ומהזמן האחרון: מתן שעות לימוד לכיתות גדולות הנקראות "רפורמת הסרדינים".

הוא ציין כי בימי השר פירון קוצצו מהחינוך המוכש"ר שעות הטיפוח והתמרוץ (המיועדות לילדים הזקוקים לעזרה) וכך ירד תקצוב המוסדות הללו לפחות מ 30%, ביחס למקביליהם בחינוך הרשמי. לצד הקיצוצים ובשל הרפורמות עלה שכר העובדים, כמו בחינוך הרשמי (אלא שבמוכש"ר המדינה לא כיסתה את העלויות).

שר החינוך סיכם את הפגישה ואמר: "אותי מעניינים התלמידים, אני דואג לעתיד של התלמידים". השר ביקש ממנהל המחוז החרדי להניע תהליך תחום בפרק זמן של חודשיים על מנת לבחון בתוך המשרד את הדרך לתת מענה לתלמידי המוכש"ר ולנסות להגיע להבנות שיהיו מקובלות על המשרד וגם על מוסדות המוכש"ר.